Par situāciju ap RP SIA Rīgas Satiksme

LR Vides Aizsardzības un Reģionālās Attīstības Ministrija.
Ministram A. God. R. Naudiņa kungam.
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494

Par situāciju ap RP SIA Rīgas Satiksme.

Godājamais ministra kungs!


Uzrunāju Jūs gan kā bijušais Rīgas Domes (RD) deputāts, gan kā Rīgas iedzīvotājs.

Laikā no 2009.-2013. gadam, pildot deputāta pienākumus, pastiprināti pievērsu RP SIA Rīgas Satiksme (RS) darbībai. Strādājot ar ikdienas informāciju un saņemot ziņas no RS darbiniekiem, regulāri vērsos RS ar jautājumiem sniegt man atbildes un paskaidrojumus. RS valdes locekļu/deputātu augstprātību, jautājumu ignorēšanu un nespēju atbildēt Satiksmes un transporta lietu komitejās, tā bija (un droši vien’ arī ir šobrīd) ikdiena. Bezkaunības kalngals tika sasniegts, kad RS vadība atteicās man sniegt informāciju, jo es esmu “trešā persona”, kurai nepienākas saņemt konkrētās atbildes. Lieki piebilst, man kā deputātam ibija jābalso “par” vai “pret” dotāciju piešķiršanu RS (tātad arī solidāra atbildība lēmuma pieņemšanā), bet ziņas par dotāciju izlietojumu un lietderību tika un vēl joprojām tiek liegtas un turētas slepenībā. Šo RS bezkaunību – atteikumu deputātam sniegt atbildes, pārsūdzēju tiesā. Tiesa atzina, ka RS ir jāsniedz man atbildes.

Rīgas Domē ir struktūra – Revīzijas komisija – patstāvīga un neatkarīga Rīgas domes institūcija, kuru 15 cilvēku sastāvā ievēl Rīgas dome uz savu pilnvaru laiku, no Rīgas pilsētas balsstiesīgajiem iedzīvotājiem, proporcionāli ievēlēto deputātu skaitam, no katras politiskās organizācijas vai vēlētāju apvienības.

Regulāri un vairākas reizes gan opozīcijas deputāti, gan revīzijas komisijas locekļi, rakstiski ir vērsušies pie komisijas vadītājas iekļaut darba plānā RS revīziju. Vairākkārt tālāk par lēmumu “jāveic revīzija” nekas nav noticis un revīzija atlikta, kas kārtējo reizi apliecina nevēlēšanos atklāt un novērst, jeb apzināti slēpt naudas līdzekļu izšķērdēšanu RS. Līdz šodienai, RD Revīzijas komisija ne reizi nav veikusi pārbaudes RS kopš tās izveidošanas.

Sakarā ar augstāk minēto, vēlos norādīt, ka visas izšķērdības kuras notiek RS un uz kurām norāda arī pēdējā Valsts Kontroles pārbaude, būtu iespējams novērst un visstiešākajā veidā par to līdzvainīgs un atbildīgs ir RS kapitāldaļu turētāja pārstāvis, RD priekšsēdētājs Nils Ušakovs.

Ministra kungs! Ja Jums nav sveši labas pārvaldības principi un tie aspekti, kas minēti “Valsts pārvaldes iekārtas” likumā, tad aicinu Jūs ar steigu pievērst uzmanību RS jautājumam un RD priekšsēža atbildības pakāpei par rīdzinieku naudas izšķērdēšanu un pārmaksām, par RS pakalpjumiem, kuri pastarpināti nonāk priekšsēža Ušakova k-ga., RS “padomnieku armijas” algu un partijas Saskaņas Centrs kontos! Vai tāpēc rīdziniekiem ir jāpārmaksā par braukšanu sabiedriskajā transportā un jādotē RS, lai no tā iedzīvotos politiskā partija Saskaņas Centrs un tās priekšsēdis Ušakovs ar “savu svītu”?

Kā pirmais darbs – likt domes priekšsēdim Nilam Ušakovam sasaukt ārkārtas Revīzijas komisijas sēdi, kurā lemt par ārkārtas datumu un sastāvu, kad tiks veikta revīzija RS. Otrkārt – pārrunāt ar RD opozīcijas frakciju vadītājiem, kuriem komisijas pārstāvjiem ievēlētiem no opozīcijas partijām, jābūt šajā pārbaudē, jo tieši no pārbaudītājiem būs atkarīgs arī rezultāts.

No savas puses, nepieciešamības gadījumā, brīvprātīgi esmu gatavs dalīties ar Revīzijas komisijas locekļiem tajās zināšanās un informācijā, kura ir manā pārziņā no 2009. gada līdz šodienai.

Patiesā cieņā,

Pilsonis Jānis Mārtiņš Skuja