N. Kleinberga: Nedrīkst noteikt minimālās mēneša sociālās apdrošināšanas iemaksas!

Nellijas Kleinbergas runa Saeimas sēdē:

Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, Saeimas deputāti!

Latvijas Reģionu Apvienība ir nākusi klajā ar iniciatīvu atcelt paredzētās izmaiņas likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kam jāstājas spēkā ar nākamā gada 1. janvāri un kas paredz noteikt sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no pilnas valstī noteiktās minimālās algas, pat ja darba ņēmējam ir mazāka alga, tātad, ja darbinieks strādā nepilnu darba laiku.

Nav vietā pārmetumi, ka šīs izmaiņas likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” tika pieņemtas gadu atpakaļ un jebkuram ir bijušas iespējas uz to reaģēt, plānot un pārplānot. Šeit, acīm redzot, ir metams akmens politiķu dārziņā, kuri nav spējuši savlaicīgi skaidrot un pamatot šādu izmaiņu nepieciešamību, Mēs visi ļoti labi zinām, kā tiek pieņemti lēmumi gada beigās, kad saspringtajā valsts budžeta izskatīšanas un apstiprināšanas laikā tiek, es atvainojos, mēģināts izbīdīt un arī tiek izbīdītas ne tādas izmaiņas vien!

Mēs redzam, ka iedzīvotāju, uzņēmēju un pašvaldību neapmierinātība ar paredzamajām likuma izmaiņām attiecībā uz sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir milzīga, un tas ir nopietns signāls, ka likuma izmaiņas pašreizējā redakcijā sabiedrībai nav pieņemamas un tā nav šīm izmaiņām gatava. Mēs saņemam satraukuma pilnus signālus no mūsu vēlētājiem gan pilsētās gan īpaši no lauku reģioniem un šis ir kārtējais piemērs, kad skaitļi Excel tabulas rūtiņā rāda vienu, bet realitāte ir pilnīgi cita. Tas ir papildus darbaspēka nodokļa slogs uzņēmējiem un dažādām nevalstiskajām organizācijām un biedrībām un vienlaikus neziņas pilna nākotne darba ņēmējiem. Un īpaši smagi šīs izmaiņas skars lauku reģionus.

Vienkāršs piemērs. Mēs aktīvi gatavojamies Latvijas 100gades pasākumiem, bet pašreizējā situācijā var gadīties, ka šajos pasākumos nepiedalīsies daudzi dejotāji, dziedātāji un citi pašdarbnieki no reģioniem, jo reģionos deju kolektīvi un kori būs beiguši pastāvēt gluži vienkārša iemesla dēļ – jau pašreiz reģionos ir parasta prakse, ka vairākus pašdarbnieku kolektīvus vairākos novados vada viens cilvēks, katrā saņemot atalgojumu par nepilnu slodzi. Faktiski vesela darba slodze tiek “salasīta” vairākās darba vietās un ne visās darba devējam būs pa spēkam segt sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pilnas darba algas apmērā. Vai vēl viens piemērs – sabiedriskās organizācijas, kas nodarbina vairākus darbiniekus uz nepilnu slodzi dažādu sabiedrisku un sociāli nozīmīgu darbu veikšanai, kas neprasa pilnu darba laiku. Un šādus piemērus varētu piesaukt vēl un vēl.

Ar šīm izmaiņām mēs riskējam ar ēnu ekonomikas pieaugumu, ar bezdarbnieku un sociālo pabalsta saņēmēju skaita pieaugumu. Vai risks šajā brīdī ir tā vērts?

Tāpēc es šodien vēlreiz aicinu Jūs pieņemt atbildīgu un pareizu lēmumu un atbalstīt Latvijas Reģionu Apvienības priekšlikumu atcelt paredzētās izmaiņas attiecībā uz minimālajām mēneša sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Šis jautājums pieprasa turpināt plašākas diskusijas gan ar darba ņēmējiem, gan darba devējiem un sociālajiem partneriem. Paldies!

Links uz balsojumu: http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS2_DK.nsf/0/6BBED70B2961550DC2258075007E5A41?OpenDocument

Links uz video: https://www.youtube.com/watch?v=6L-AcjX52sY