N. Kleinberga: Latvijā jauniešiem no 16 gadu vecuma jādod tiesības balsot Pašvaldību vēlēšanās

Latvijas Reģionu apvienība ir izstrādājusi grozījumus Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā, rosinot atļaut pilsētas un novadu domes vēlēšanās piedalīties iedzīvotājiem jau no 16 gadu vecuma.

Šodien mēs nereti gan medijos gan sabiedrībā dzirdam jauniešu virzienā adresētus pārmetumus, ka jaunieši maz interesējas par sabiedriskām aktualitātēm un politiskajiem procesiem. Mēs aizmirstam, ka paši esam viņiem lieguši iespēju aktīvi piedalīties un paust savu politisko nostāju vēlēšanās.

Vēlos atzīmēt, ka tajā pašā laikā kriminālatbildība ir paredzēta jau no 14 gadu vecuma, savukārt no 15 gadiem personu var nodarbināt patstāvīgā darbā. 15 gados jauniešiem obligāti jau ir jābūt arī personu apliecinošam dokumentam, bet no 16 gadiem jau ir tiesīgs noslēgt darījumus par savu brīvo mantu.

Latvijas Reģionu apvienība uzskata, ka paplašinot vēlētāju loku, izdosies jauniešus iedrošināt daudz vairāk interesēties un iesaistīties politiskajās norisēs dzimtajos novados, kā arī palielinās politiķu interesi par jauniešiem svarīgu jautājumu risināšanu. Tas nav mazsvarīgi, ņemot vērā līdzšinējās demogrāfiskās un emigrācijas tendences mūsu valstī. Turklāt, ir jāapzinās, ka vēlēšanas notiek reizi 4 gados un ar iniciatīvu ļaut jaunietim piedalīties vēlēšanās no 16 gadu vecuma, mēs dodam iespēju viņam paust viedokli, pirms viņš pamet dzimto novadu, dodoties studēt uz lielajām pilsētām vai ārvalstīm.

Turklāt, aicinājumu atbalstīt vecuma sliekšņa samazināšanu Eiropas valstīs jau ir izteikusi Eiropas Padome – 2011. gada 23. jūlijā Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja pieņēma rezolūciju nr. 1826, aicinot piešķirt vēlēšanu tiesības jau no 16 gadu vecuma visās 47 Eiropas Padomes valstīs visu veidu vēlēšanās. No Baltijas valstīm pirmā Eiropas Padomes aicinājumam ir sekojusi Igaunija, kas šā gada maijā jau pieņēma lēmumu par balsošanas vecuma samazināšanu pašvaldību vēlēšanās no 18 uz 16 gadiem.