LSDSP valde: Par bēgļu problēmu

Spriežot par bēgļu problēmu, Latvijai, kura ir ES dalībvalsts, bet joprojām suverēna un neatkarīga, būtu jāvadās pēc starptautisko tiesību normām un humānisma principiem.

ANO 1951. gada 28. jūlija Konvencija par bēgļa statusu ir starptautisko tiesību dokuments, kurš Latvijai ir saistošs, bet tā nepārprotami nosaka, ka ikvienas valsts drošības intereses ir pārākas pār labprātīgi uzņemtajiem pienākumiem dot patvērumu bēgļiem.

PSRS okupācijas rezultātā Latvijas pamatiedzīvotāji samazinājās līdz aptuveni 50% no iedzīvotājiem . Arī pēc neatkarības atgūšanas situācija nav būtiski uzlabojusies. Masveida bēgļu uzņemšana Latvijā mazinātu trauslo pamatiedzīvotāju vairākumu un tas neatbilst valsts drošības interesēm.

Šādos apstākļos suverenai Latvijas valstij nav atbilstoši starptautisko tiesību normām pienākums uzņemt bēgļus, kuri pārsvarā ir ekonomiskie migranti. Arī ES to nevar prasīt ja Latvija nepiekrīt.

ES tai skaitā Latvijas mēģinājumi risināt bēgļu problēmu tos izvietojot dalībvalstīs ir lemti neveiksmei. ES nevar uzņemt visus Āzijas un Āfrikas kara darbības zonu bēgļus un ekonomiskos migrantus, kuri vēlas labi dzīvot bagātajās ES valstīs. Bēgļi nedrīkst saņemt lielāku atbalstu kā trūcīgie ES iedzīvotāji. Tas būtu netaisni pret mūsu pensionāriem un bezdarbniekiem. Šāda pamatiedzīvotāju diskriminācija pēc izcelsmes pazīmes nav pieļaujama. Mazajās ES dalībvalstīs bēgļu izmitināšana būtiski pazeminās iedzīvotāju dzīves līmeni. Ekonomisko migrantu plūsmu var būtiski samazināt ja ievērojami samazina pabalstu līmeni viņiem. Nav saprotams kāpēc rūpes par bēgļiem no kara darbības Sīrijā un Irākā jāuzņemas ES. Kāpēc blakus esošās bagātas arābu valstis, kuru rīcībā ir miljardi dolāru, nevar palīdzēt saviem ticības un valodas brāļiem?

Ja patiesi vēlas mazināt bēgļu plūsmu, agresīvi jāvēršas pret tās organizatoriem, kuriem tas ir bizness.. Pat izmantojot militāru spēku.

Ievērojot humānisma principus un solidarizējoties ar pārējām ES dalībvalstīm mēs ne iebilstam, ka Latvija uzņem plānotos 250 bēgļus , bet uzstājam, ka tie ir pirmie un vienīgie, ka ģimeņu apvienošanās ceļā šis skaitlis nepieaugs četras vai piecas reizes, ka tas nav sākums masveida bēgļu uzņemšanai Latvijā, kā arī neatbalstām EK prezidenta Junkera kunga iniciatīvu palielināt uzņemamo bēgļu kvotas par 400%.

LSDSP aicina valdību nopietni plānot visus ar bēgļiem saistītos jautājumus, nepakļauties ES spiedienam. Nav pieļaujams, ka tie, kuri savas tautas interesēs iebilst pret masveida bēgļu uzņemšanu, tiek saukti par nacionālistiem, rasistiem, ne demokrātiem, tādiem, kuri neciena kopējās Eiropas vērtības.

Ja Latvijā tiks uzņemts vairāk par 250 bēgļiem, LSDSP rosinās Latvijā referendumu lai ierobežotu bēgļu uzņemšanu.

LSDSP valdes priekšsēdētājs

J.Dinevičs