LRA: Par zvērinātu notāru amata atlīdzības taksēm

Latvijas Reģionu apvienības frakcijas vēstule Ministru prezidentam M.Kučinska kungam.

Pēdējās nedēļās sabiedrībā ir izskanējuši graujoši un tiesiskā valstī nepieņemami fakti saistībā ar zvērinātu notāru rīcību mantojuma lietu vešanā. Proti, ir izrādījies, ka zvērināts notārs neuzņemas nekādu atbildību par to, vai mantojuma masā esošā skaidrā nauda faktiski eksistē, pat nerunājot par to, vai tā ir iegūta tiesiskā ceļā. Tādējādi tiek radīta iespēja legalizēt, iespējams, prettiesiski iegūtus naudas līdzekļus lielā apjomā.

Zvērināta notāra neieinteresētību veikt šādas pārbaudes un “pievērt acis” uz lietām, kurās normatīvie akti nenosaka tiešus pienākumus, var veicināt arī tas, ka daudzas zvērināta notāra atlīdzības takses saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumiem Nr.737 “Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību” tiek noteiktas procentos no konkrētā darījuma vai īpašuma summas vai vērtības, tādējādi radot notāra ieinteresētību apstiprināt pēc iespējas vērtīgākus un apjoma ziņā lielākus darījumus. Šāds amata atlīdzības noteikšanas princips tiek attaisnots ar notāra lielāku atbildības uzņemšanos, taču, kā redzams, tas faktiski nenotiek.

Attiecīgi, lūdzam Jūs kā Ministru prezidentu risināt šo situāciju, veicot izvērtējumu un izdarot nepieciešamās izmaiņas augstāk minētajos Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos ar mērķi noteikt konkrētas un konsekventas zvērinātu notāru atlīdzības takses, kā arī notāra pienākumus un atbildību, pārliecinoties par darījuma vai cita veida tiesisko attiecību priekšmeta reālu pastāvēšanu un iegūšanas tiesiskumu.