Latvijas Reģionu apvienība iesaka uzņemt bēgļus no Ukrainas

Diskusijas par bēgļu uzņemšanu Eiropas Savienībā (ES) notiek jau vairākas nedēļas. Lai gan iepriekš izskanējusi informācija, ka tiks ieviestas bēgļu kvotas visās ES valstīs, tomēr Latvijas atbildīgās amatpersonas, atšķirībā no vairuma citu ES dalībvalstu, izvairās paust kritisku, pietiekami skaidru un stingru valsts nostāju šajā jautājumā, tā vietā piesaucot Eiropas valstu solidaritāti. Latvijas Reģionu apvienība uzskata, ka Ziemeļāfrikas bēgļu problēmas „solidāra” uzspiešana visām Eiropas Savienības valstīm nav godīga un taisnīga.

„Mēs pilnībā apzināmies jēdziena „solidaritāte” jēgu un nozīmi. 2008. gadā Latvijas iedzīvotāji vieni paši „solidāri” iznesa finanšu krīzes smagumu, noturot banku sektora stabilitāti un neļaujot „domino efektam” sagraut skandināvu banku sistēmu un līdz ar to arī šī reģiona ekonomiku kopumā. Pēdējo 10 gadu laikā Latvija ir „solidāri” nodrošinājusi Rietumeiropas attīstītās valstis ar kvalificētu darbaspēku, kas, audzināts, skolots, aprūpēts un ārstēts Latvijā, nu balsta šo valstu ekonomiku. Nemaz nerunājot par visas Eiropas drošību no terorisma draudiem, jo dažādas Eiropas drošības struktūras nepārtraukti brīdina, ka ar šīm bēgļu masām Eiropā tiek ieplūdināti islāma teroristi,” uzsver Latvijas Reģionu apvienības Saeimas frakcijas vadītājs Dainis Liepiņš.

Bēgļu jautājumā Latvija var un tai ir jābūt solidārai ar Ukrainu, kas atrodas tepat mums kaimiņos un ir ierauta reālā karadarbībā, ko pastāvīgi kurina agresīvā lielvara tepat aiz mūsu austrumu robežas. Šis karš tiešā veidā skar arī Latvijas drošību, un tā draudi ir tieši un nepārvērtējami.

Šo nostāju Latvijas Reģionu apvienība, atšķirībā no koalīcijas partijām, ir skaidri paudusi arī starptautiskā līmenī. LRA frakcijas deputāts Artuss Kaimiņš aizvadītajā nedēļā piedalījās Vidusjūras Savienības Parlamentārās Asamblejas sesijā, kurā tika diskutēts par aktuālo bēgļu problēmu Eiropā, gan fokusējot uzmanību tikai uz Dienvideiropas valstu, galvenokārt Itālijas un Spānijas, problēmām ar bēgļu plūsmu no Ziemeļāfrikas.

Asamblejas ietvaros, uzstājoties diskusijās un debatēs, Artuss Kaimiņš vairākkārt uzsvēra Ukrainas kara attīstības neprognozējamību ar iespējamo bēgļu plūsmu uz Latviju, kur Latvijai būs jāizrāda solidaritāte ar Ukrainas tautu un bēgļi jāuzņem. Vienlaikus A.Kaimiņš  norādīja uz nepieciešamību cīnīties ar migrācijas cēloņiem un apkarot korupciju gan imigrantu mītnes valstīs, gan Eiropas valstīs, kas ir bēgļu galamērķis (skat. videoblogu http://sunubuda.tv/lisabona-begli-korupcija/).