J.Ruks: par galvenajiem izaicinājumiem un draudiem Latvijas drošības politikā.

Ārpolitikas Institūta diskusijas ietvaros par galvenajiem izaicinājumiem un draudiem Latvijas drošības politikā.

Atbildot uz jautājumu par svarīgākajiem uzdevumiem un aktualitātēm šajā jomā tuvākajā nākotnē, vēlos uzsvērt šos trīs:

1. Saistību izpilde ar NATO 2% ietvaros no Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP).

2. Aktīva korupcijas jautājumu atrisināšana, kas prasa stingru un strukturētu politisko uzraudzību.

3. Latvijas dalība un aktuāla rīcības plāna izveide solidārai migrācijas/bēgļu jautājumu risināšanai Eiropas kontekstā (kā viens no svarīgākajiem uzstādījumiem – Latvijas valdība nedrīkst veidot bēgļu pabalstu politiku, kas bēgļiem dod prioritāru iespēju saņemt lielākus pabalstus kā trūcīgākajiem Latvijas pilsoņiem).

Video: https://www.facebook.com/1538772293064525/videos/1771273003147785/