I. Brīvers par Latvijas Nacionālās operas nosaukuma maiņu

 

 

Ivars Brīvers, 12. Saeimas deputāts

 

Latvijas Nacionālās operas nosaukuma maiņa var lielā mērā interesēt sabiedrību. Lai šeit nerastos pārpratumi, mēģināšu izskaidrot lietas būtību.

Rīgas centrā ir visiem labi zināma ēka, kas saucas Latvijas Nacionālā opera un kas pieder Rīgas Domei. Šo ēku savai darbībai īrē sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras nosaukums arī ir Latvijas Nacionālā opera. Šīs organizācijas dalībnieki – operas un baleta mākslinieki ir izteikuši vēlmi mainīt sabiedrības nosaukumu un turpmāk saukties „Latvijas Nacionālā opera un balets”. Uzsveru, ka nav runa par to, ka tiktu mainīts ēkas nosaukums – tā arī turpmāk sauksies Latvijas Nacionālā opera, un Latvijas iedzīvotājiem nav ne mazākā pamata bažām par problēmām, kādas varētu rasties, ja tiktu mainīts ēkas nosaukums – tas netiks darīts.

Kurš gan cits kā operas un baleta mākslinieki vislabāk zina, kāds būtu īstais viņu organizācijas nosaukums. Atbilstoši Latvijas Nacionālās operas likumam, grozījumus šīs organizācijas statūtos ir tiesīgs izdarīt Ministru kabinets. Kā to liecina Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas vēstule Saeimas prezidijam, Ministru kabinets šādus grozījumus ir atbalstījis. Saeimai savukārt ir jālemj par grozījumiem Latvijas Nacionālās operas likumā, jo tajā minētā organizācija turpmāk sauksies citādi.

Es augstu vērtēju dažu Saeimas deputātu interesi par operu un viņu erudīciju latviešu operas vēsturē. Tomēr deputātu izteiktie aizrādījumi par nepareiziem vēstures faktiem ir diskutējami, turklāt man ir pamats domāt, ka operas un baleta mākslinieki arī ir pietiekami zinoši šajā jomā. Kā jau teicu, nav bažu par ēkas nosaukumu, kā arī par to, ka piedāvātie grozījumi varētu prasīt naudu no budžeta. Kopējās izmaksas tiek vērtētas uz 13000 euro, kas tiks segti no Latvijas Nacionālās operas, turpmāk Latvijas Nacionālās operas un baleta. Aicinu Latvijas sabiedrību cienīt mūsu operas un baleta mākslinieku viedokli!