Deputāte iestājas par vecāku tiesībām būt kopā ar bērnu atbildīgos brīžos

5.jūnija Saeimas sēdē 2. lasījumā tika atbalstīts deputātes Ingas Bites Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai iesniegtais priekšlikums likumprojektam „Grozījumi Darba likumā”.

Izmaiņas deputāte sākotnēji bija paredzējusi „Darba likuma” 147.pantā, papildinot to ar divām jaunām daļām, kas nosaka darbinieka tiesības uz īslaicīgu prombūtni bērna akūtas saslimšanas gadījumā vai citā ar bērna veselību saistītā ārkārtas gadījumā, un darbinieka tiesības reizi ceturksnī uz īslaicīgu prombūtni, ja tas nepieciešams viņa nepilngadīgā bērna pirmskolas vai skolas pasākuma apmeklēšanai vai plānotam ārsta apmeklējumam.

Saeimas Sociālo un darba lietu komisija izlēma daļēji iekļaut priekšlikums attiecīgi 147. un 151.pantā, paredzot darbinieka tiesības uz īslaicīgu prombūtni, ja tas saistīts ar viņa nepilngadīgā bērna saslimšanas vai nelaimes gadījumu, kā arī ja nepieciešams veikt veselības pārbaudes, kuras nav iespējams veikt ārpus darba laika, par to savlaicīgi brīdinot darba devēju. Izmaiņas 151.pantā paredz, kā arī darbiniekiem, kuru aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem, tiek piešķirts apmaksāts papildatvaļinājums ne mazāk par vienu darba dienu, ko darbinieks, piemēram, varēs izmantot jau iepriekš minētajai nepieciešamībai apmeklēt bērna pirmskolas vai skolas pasākumu. Jāņem vērā arī, ka šo papildatvaļinājumu darbiniekam būs tiesības izmantot pa daļām jeb stundām, tādējādi, piemēram, apmeklējot vairākus pasākumus viena gada laikā un katrā reizē izmantojot tik daudz papildatvaļinājuma stundu, cik nepieciešams.

Līdz šim likums noteica šādu iespēju uz īslaicīgu prombūtni tikai grūtniecēm, lai veiktu veselības pārbaudi pirmsdzemdību periodā un darbiniekam, ja viņa tūlītēja klātbūtne darbā nav iespējama nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu dēļ. Arī papildatvaļinājumi līdz šim tika piešķirti tikai ierobežotai sabiedrības daļai, kas iekļāva sevī darbiniekus, kuru darbs saistīts ar īpašu risku, piešķirot ne mazāk kā trīs darba dienas un darbiniekus, kuriem ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam, piešķirot trīs darba dienas.

Deputāte pateicas Saeimas Sociālo un darba lietu komitejai par veiksmīgo sadarbību un norāda, ka, lai arī priekšlikumu saskaņošana ar sociālajiem partneriem nebija viegla, tomēr tā ir devusi rezultātu un uzlabojumu ģimenes un darba dzīves savienošanas iespējām Latvijā. Nereti sabiedrībā tiek izplatīti stereotipi, kas saistīti ar jauno vecāku un īpaši jauno māmiņu it kā mazāku koncentrēšanos uz darba pienākumu veikšanu, taču sarunas ar darba devējiem pierāda pretējo. Jaunie vecāki bieži ir daudz apzinīgāki un produktīvāki darbinieki un, saņemot pretimnākšanu no darba devēja savu ģimenes jautājumu risināšanai, to vienmēr atlīdzina ar kvalitatīvu un pašaizliedzīgu darbu. Turklāt, bērnu pasākumu kopīga apmeklēšana stiprina ģimeni, kas ir ikkatras sabiedrības pamats.

 

Inga Bite,

11.Saeimas deputāte,

Latvijas Reģionu apvienība,