D. Liepiņš: Par liegumu veikt 12. Saeimas deputāta pienākumus

Latvijas Republikas Saeimas

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai

Par Latvijas Republikas Saeimas 05.02.2015 lēmumu – piekrist deputāta D.Liepiņa krimināllietas turpmākai iztiesāšanai, liegumu piedalīties Saeimas un tās komisiju, kā arī citu to institūciju sēdēs

Izskatot Jelgavas tiesas 28.01.2015. lūgumu dot piekrišanu deputāta D.Liepiņa krimināllietas turpmākai iztiesāšanai, LR Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija sagatavoja Saeimas lēmuma projektu, un 05.02.2015. LR 12.Saeima pieņēma lēmumu – „piekrist deputāta D.Liepiņa krimināllietas turpmākai iztiesāšanai”, kā arī aizliedza D.Liepiņam piedalīties Saeimas un tās komisiju, kā arī citu to institūciju sēdēs.

Uzskatu, ka uz mani kā uz Saeimas deputātu attiecinātie aizliegumi piedalīties Saeimas un tās komisiju, kā arī citu Saeimas institūciju sēdēs ir nepamatoti un prettiesiski.

LR Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai nebija tiesības sagatavot lēmuma projektu – „piekrist deputāta D.Liepiņa krimināllietas turpmākai iztiesāšanai”, un virzīt to izlemšanai Saeimai.

Atbilstoši likuma „Saeimas kārtības rullis” 179.panta pirmās daļas 2.punktam: Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija [..] sagatavo Saeimas lēmuma projektu sakarā ar Ģenerālprokuratūras iesniegumu par kriminālvajāšanas ierosināšanu pret Saeimas locekli, viņa apcietināšanu, aizturēšanu, kratīšanas izdarīšanu vai citādu personas brīvības ierobežošanu, kā arī priekšlikumus sakarā ar iesniegumiem par administratīvā soda uzlikšanu Saeimas loceklim. Lēmuma projekts – „piekrist deputāta D.Liepiņa krimināllietas turpmākai iztiesāšanai”, neatbilst nevienam no likuma „Saeimas kārtības rullis” 179.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem lēmuma projekta kritērijiem. Turklāt LR Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā nebija iesniegts Ģenerālprokuratūras iesniegums par kriminālvajāšanas ierosināšanu pret mani, manu apcietināšanu, aizturēšanu, kratīšanas izdarīšanu vai citādu personas brīvības ierobežošanu.

Likuma „Saeimas kārtības rullis” 17.panta pirmajā daļā ir noteikts: par piekrišanu kriminālvajāšanas uzsākšanai pret Saeimas locekli, viņa apcietināšanai, kratīšanas izdarīšanai pie viņa vai citādai personas brīvības ierobežošanai Saeima lemj pēc Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas ziņojuma, minētā panta otrajā daļā noteikts: ja Saeima piekrīt kriminālvajāšanas uzsākšanai pret Saeimas locekli, attiecīgais Saeimas loceklis zaudē tiesības piedalīties Saeimas un tās komisiju, kā arī citu to institūciju sēdēs, kurās Saeima viņu ir ievēlējusi vai apstiprinājusi, līdz kriminālvajāšanas izbeigšanai vai līdz brīdim, kad stājas spēkā notiesājošs tiesas spriedums [..]; secīgi – aizliegums piedalīties Saeimas un tās komisiju, kā arī citu to institūciju sēdēs piemērojams tad, ja Saeima atbalsta Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas lēmuma projektu par kriminālvajāšanas uzsākšanu pret Saeimas locekli sakarā ar Ģenerālprokuratūras iesniegumu par kriminālvajāšanas ierosināšanu pret Saeimas locekli.

Ņemot vērā, ka LR 12.Saeima nav pieņēmusi lēmumu par kriminālvajāšanas uzsākšanu pret deputātu Daini Liepiņu; šāds lēmuma projekts LR 12.Saeimā nekad nav skatīts, tad attiecībā uz mani kā Saeimas deputātu piemērotie aizliegumi piedalīties Saeimas un tās komisiju, kā arī citu to institūciju sēdēs ir nepamatoti un prettiesiski.

Norādu, ka Saeima 05.02.2015. nemaz nevarēja lemt par kriminālvajāšanas uzsākšanu pret mani tamdēļ, ka Jelgavas prokuratūras prokurore L.Masļakova pieņēma lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai 28.06.2013., kas nozīmē, ka šajā brīdī ir pabeigts pirmstiesas kriminālprocess, secīgi arī kriminālvajāšana pret mani, jo kriminālvajāšana kā kriminālprocesa stadija ir iespējama tikai un vienīgi pirmstiesas kriminālprocesā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pieprasu nekavējoties atcelt pret mani noteiktos aizliegumus piedalīties Saeimas un tās komisiju, kā arī citu Saeimas institūciju sēdēs kā nepamatotus un prettiesiskus.

Ar cieņu,

  1. Saeimas deputāts Dainis Liepiņš