Atklātā vēstule satiksmes ministram A.Matīsam

Rīgā, 2014.gada 6.maijā

A.god. A.Matīsa kungs!

Š.g.22.aprīlī sabiedriskais televīzijas raidījums „Panorāma” informēja sabiedrību par katastrofālo tiltu stāvokli Latvijas Republikā, kurā LR Finanšu ministrs A.Vilks nepiekrita Jūsu prasībām piešķirt papildus finansējumu tiltu rekonstrukcijai un avārijas seku likvidēšanai.

Rakstu šo vēstuli, lai iespējami tiešā veidā noskaidrotu Jūsu personisko viedokli un atbildības slieksni tik būtiskā tautsaimniecības nozarē kā autoceļi un tilti, kas ir uzticēta Jums kā vienam no ilggadējākiem Satiksmes ministrijas pārstāvjiem. Ņemot vērā, ka Satiksmes ministriju esat pārstāvējis arī kā augstākā līmeņa ierēdnis – Satiksmes ministrijas valsts sekretārs. Vēlos arī atgādināt, ka saskaņā ar 2003.gada 29.aprīļa „Satiksmes ministrijas nolikuma” 9.un 11. punktiem, ir noteikta ministra un valsts sekretāra kompetences un atbildības pienākumi.

Lai arī Satiksmes ministra pienākumos ietilpst salīdzinoši daudz pienākumu, kas saistīti ar satiksmes nozari, nenoliedzami, kā viens no prioritārajiem ir pārraudzīt Latvijas autoceļu tiltus. Vismaz biežāk lietoto ceļu tiltus.

Tomēr, kā redzams, no sabiedrisko mēdiju sniegtās informācijas un apbraukājot Latvijasreģionus, nākas secināt, Latvijas autoceļi un vairākums tilti ir ļoti sliktā stāvoklī. To kvalitāte nenodrošina iedzīvotāju vēlēšanos apdzīvot Latvijas reģionus, lauku teritorijas un mazpilsētas. Šāda situācija, savukārt, ir uzskatāma par bīstamu Latvijas valstiskās vienotības pastāvēšanai, ekonomiskajai dzīvotspējai un kopējai attīstībai.

Ņemot vērā augstāk minēto, lūdzu Jums kā pašreizējam Satiksmes ministram un, kas nav mazsvarīgi, personai, kura no 2009.gada decembra līdz 2013.gada februārim arī ieņēma Satiksmes ministrijas valsts sekretāra amatu, sniegt atbildi uz šādiem jautājumiem:

1. Kādēļ līdz šim brīdim nav atjaunota Latvijas Autoceļu fonda darbība, lai arī publiskajā telpā daudzkārt izskanējusi kopēja pārliecība par šādas finansējuma shēmas efektivitāti?

2. Vai Satiksmes ministrija ir veikusi aprēķinus par to, kādu negatīvo finansiālo ietekmi uz valsts, pašvaldību un privātpersonu automobiļu parku remontu atstāj Latvijas auto tiltu sliktā kvalitāte?

3. Kādēļ Jūs sevišķi atbalstāt aviācijas nozari un sevišķi piešķīrāt finansējumu apmēram 100 miljonu eiro apmērā kapitālsabiedrībai „Air Baltic Corporation”, ja ikdienā Latvijas iedzīvotāji izmanto valsts autoceļus, bet Rīgas lidostas pakalpojumus vienu vai divas reizes gadā?

4. Vai piekrītat viedoklim, ka Jūs kā ministrs, piešķirot nepamatotu finansējumu A/S „AirBaltic Corporation” un lidostai „Rīga”, veidojat nelikumīgu konkurenci satiksmes nozarē?

 

Edgars Abrams

Politiskās partijas „Reģionu Alianse”
Rīgas nodaļas vadītājs