Latgale

NR1

Juris Viļums

Saeimas deputāts

NR2

Juris Vucāns

Preiļu novada domes deputāts

NR3

Silvija Šimfa

Saeimas deputāte

NR4

Guntis Rasims

Rēzeknes novada pašvaldības deputāts

NR5

Valdis Lauskis

Daugavpils latgaliešu biedrība priekšsēdētājs

NR6

Toms Vorkalis

Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektors

NR7

Ruta Cibule

Balvu Centrālā bibliotēkas direktore

NR8

Kristaps Averjanovs

Ilūkstes novada pašvaldības deputāts

NR9

Artis Logins

Rīgas nami SIA Finanšu pārvaldes direktors

NR10

Valdis Labinskis

Līvānu novada domes deputāts

NR11

Sanita Zunda

Dricānu pagasta pārvaldes Izglītības-uzņēmējdarbības kontaktpunkta komercdarbības speciāliste

NR12

Aleksandrs Narnickis

Ludzas novada pašvaldības Projektu vadītājs

NR13

Rūdolfs Beitāns

Viļānu novada pašvaldības deputāts

NR14

Vitālijs Maizītis

SIA “DaVKA” Siltumapgādes, gāzes, ūdensapgādes inženieris

NR15

Edgars Tjarve

SIA,,Dagdas komunālā saimniecība" valdes loceklis

NR16

Rasma Igaune

Gaigalavas pamatskolas skolotāja

NR17

Māris Rumaks

SIA “Baltic Flags” izpilddirektors