Tikšanās ar Turcijas vēstnieku

2017. gada 27. novembrī Latvijas Reģionu Apvienības frakcijas priekšsēdētāja Nellija Kleinberga tikās ar Turcijas vēstnieku Latvijā Jelavu Heiri Heiretu (Yalav Hayri Hayret).

Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par Latvijas ekonomisko attīstību un tās potenciālu nākotnē, tika skarti emigrācijas un imigrācijas jautājumi. Puses pārrunāja arī nevienmērīgo Latvijas reģionu attīstību, savukārt N.Kleinberga norādīja, ka tieši šīs problēmas risināšana ir viens no LRA dibināšanas iemesliem un politikas prioritātēm.

Tikšanās laikā N.Kleinberga apliecināja, ka Latvija ir pateicīga Turcijas republikai par tās palīdzību Eiropai bēgļu jautājuma risināšanā, kā arī piebilda, ka Latvijas iedzīvotāju emigrācija uz ārvalstīm ir sāpīgs temats, kuram tuvākajā laikā ir jārod risinājums. Turcijas vēstnieks izrādīja patiesu interesi par jautājumiem saistībā ar LRA mērķiem, pamatvērtībām un turpmāko virzību Latvijas politikā.

Saruna noritēja sapratnes pilnā, draudzīgā gaisotnē, atvadoties J.H.Heiret kungs pateicās par viesmīlīgo uzņemšanu.