Valsts un pašvaldību pārvaldē

 • rosinājusi aizliegt Saeimas deputātiem atturēties balsojumos;
 • iestājusies par atklātu Valsts prezidenta ievēlēšanu Saeimā;
 • iesniegusi grozījumus, kas mainīs pašreizējo Valsts prezidenta ievēlēšanas kārtību, iesaistot sabiedrību Valsts prezidenta amata kandidātu izvēlē. Šie grozījumi dod sabiedrībai iespēju izteikt savu viedokli par Saeimas deputātu piedāvātajiem kandidātiem un ar savu balsi atbalstīt tos, kurus viņi vēlētos redzēt augstajā amatā;
 • rosinājusi atzīmējamo dienu noteikšanu robežsargiem un policijas darbiniekiem;
 • iniciējusi noteikt, ka 30 000 (līdzšinējo 150 000 vietā) balsstiesīgo Latvijas pilsoņu izstrādātu likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu varētu nodot visas tautas nobalsošanai;
 • rosinājusi pašvaldību un iedzīvotāju pienākumu noteikšanu attiecībā uz īpašumam piegulošās teritorijas sakopšanu;
 • iesniegusi grozījumus Satversmē, lai mazinātu Saeimas deputātu imunitāti;
 • rosinājusi atcelt likumā paredzēto valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku algu palielināšanu;
 • rosinājusi atļaut pilsētas un novadu domes vēlēšanās piedalīties iedzīvotājiem no 16 gadu vecuma;
 • rosinājusi ietaupīt 5 miljonus eiro, likvidējot Pārresoru koordinācijas centru un Iekšlietu ministrijas Iekšējās drošības biroju;
 • iniciējusi darba grupas veidošanu, lai mazinātu valsts un pašvaldību, kā arī to uzņēmumu un iestāžu līdzekļu izšķērdēšanu reklāmas, sponsorēšanas un sabiedrisko attiecību projektos; kā arī − paredzot stingrāku regulējumu normatīvajos aktos;
 • rosinājusi, ka pašvaldības domes mājaslapā 3 darba dienu laikā ir jāpublisko domes sēdes audioieraksti;
 • iesniegusi grozījumus, kas paredz, ka, pieņemot lēmumus enerģētikas jomā, kas skar nacionālo drošību, Ministru kabinetam būtu jāņem vērā arī Nacionālās drošības padomes lēmumi;
 • rosinājusi noteikt, ka nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem, pirms soda naudas aprēķināšanas, pašvaldība nosūta brīdinājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda esamību;
 • rosinājusi noteikt, ka Saeimas deputāts vienlaikus nevar ieņemt Ministru prezidenta vai ministra amatu;
 • iesniegusi grozījumus, kas paredz, ka valsts un pašvaldību iestāžu, institūciju un kapitālsabiedrību īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošās automašīnas turpmāk būtu jāmarķē ar iestādes/ uzņēmuma logotipu un nosaukumu;
 • iesniegusi grozījumus, kas paredz noteikt vieglā autotransporta nomas vai iegādes cenas griestus valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību vieglajam autotransportam;
 • rosinājusi formulēt/ noteikt minimālās profesionālās prasības Ministru kabineta locekļu kandidātiem;
 • aicinājusi Saeimu neatbalstīt rosinātos grozījumus Politisko organizāciju finansēšanas likumā, kas paredz dubultot valsts finansējumu politiskajām partijām;
 • aicinājusi saglabāt Saeimas deputāta atalgojumu nemainīgu visu viņa pilnvaru laiku attiecīgajā Saeimas sasaukumā, kurā deputāts ticis ievēlēts;
 • rosinājusi atjaunot Latvijas Policijas akadēmiju;
 • rosinājusi ieviest ārkārtas izsaukumu vietas identifikācijas sistēmu;
 • iesniegusi grozījumus, kas paredz, ka valsts vai pašvaldību amatpersonai (darbiniekam) darba samaksas pieaugums gada laikā nedrīkst pārsniegt prognozēto nominālā iekšzemes kopprodukta procentuālo pieaugumu kārtējam kalendārajam gadam;
 • iestājusies par “čekas maisu” atvēršanu;
 • rosinājuši noteikt lielāku kontroli valsts un pašvaldību iestāžu Iepirkumu komisiju darbā, izslēdzot iespēju par uzvarētāju konkursā atzīt to pretendentu, kura piedāvājums bijis vairākkārt dārgāks nekā sākotnējā līgumā noteiktā līgumcena;
 • iesniegusi grozījumus Saeimas vēlēšanu likumā, nosakot, ka vēlētājs katrā republikas pilsētas vienā konkrētā vēlēšanu iecirknī var nobalsot arī par cita vēlēšanu apgabala kandidātu sarakstu.