Tautsaimniecībā

  • rosinājusi PVN likmes samazināšanu veselīgai pārtikai un bioloģiskās lauksaimniecības produktiem;
  • iestājusies par mikrouzņēmuma nodokļa likmes nepaaugstināšanu un saglabāšanu līdzšinējā apmērā (9 %) līdz 2020. gadam;
  • iniciējusi Valsts un reģionālās nozīmes ceļu infrastruktūras sakārtošanu – pakāpenisku ceļu fonda atjaunošanu;
  • rosinājusi atcelt transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli un nepieciešamās izmaksas turpmāk iekļaut degvielas akcīzes nodoklī, tādējādi padarot nodokļa piemērošanu taisnīgāku pret tiem autoceļu lietotājiem, kuri savus transportlīdzekļus izmanto reti;
  • aicinājusi Finanšu ministriju un VID izvērtēt un ieviest reverso PVN nodokli vairākās tautsaimniecības nozarēs;
  • aktualizējusi jautājumu par dzērienu iepakojuma depozītu sistēmas ieviešanu Latvijā;
  • nav atbalstījusi 80 miljonu eiro piešķiršanu akciju sabiedrībai AirBaltic, ņemot vērā uzņēmuma izteikti neefektīvo un necaurspīdīgo pārvaldību, kas tiek uzturēta no nodokļu maksātāju naudas;
  • iestājusies pret administratīvo sodu piemērošanu neapstrādātajai lauksaimniecības zemei;
  • iestājusies pret Obligātās civiltiesiskās transportlīdzekļa apdrošināšanas (OCTA) likumam piedāvātajiem grozījumiem, kuri uzliek par pienākumu uzņēmējiem un fiziskām personām apdrošināt tehniku, kas tiek izmantota darbam slēgtās teritorijās, pagalmos, pļavās, tīrumos, mežos, (piemēram, tas attiektos arī uz lauksaimniecības tehniku, piekabēm u.c. transportlīdzekļiem).
  • rosinājusi radikāli ierobežot “ātro kredītu” likmes, nosakot dienas procentu likmi – 0,07% jeb aptuveni 25% gadā.