Sociālajā politikā un demogrāfijā

 • rosinājusi nodrošināt tiesības pensionāriem, kuri pārdzīvojuši savu pensionēto laulāto, saņemt 50 % no viņa pensijas kapitāla līdz sava mūža galam;
 • lūgusi Valsts prezidentam nodot Saeimai otrreizējai caurlūkošanai likumprojektu, kurā Saeimas vairākums ir akceptējis Latvijas valstij naidīga satura retranslēšanu no Krievijā raidošām raidstacijām un Krievijā valdošās politikas un ideoloģijas popularizēšanu Latvijā dzīvojošo krievvalodīgo iedzīvotāju vidū;
 • rosinājusi liegt personām aizklāt seju publiskās vietās − saistībā ar Eiropā pieaugošo patvēruma meklētāju un bēgļu skaitu no Āfrikas un Tuvo Austrumu valstīm;
 • iesniegusi grozījumus, kas paredz Ministru kabinetam izstrādāt patvēruma meklētāju, bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācijas pamatnostādnes;
 • iestājusies par skolu tīkla optimizāciju un mazo skolu saglabāšanu pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai audzēkņiem no 1.− 6. klasei;
 • cīnījusies par aizbildņa institūta saglabāšanu līdzšinējā statusā, iesniegusi priekšlikumu, lai nepieļautu bērnu piespiedu adopciju;
 • iesniegusi grozījumus, lai laulība nebūtu kritērijs apgādnieka zaudējuma pabalsta izmaksas pārtraukšanai;
 • iestājusies par atbalstu ģimenēm ar bērniem, attaisnotajos izdevumos iekļaujot izdevumus par bērnu interešu izglītību un pirmsskolas izglītības pakalpojumiem;
 • iestājusies par atbalsta mehānisma veicināšanu ģimenēm ar bērniem;
 • rosinājusi bāriņtiesu darba pilnveidošanu – no represīvas iestādes par atbalsta iestādi;
 • aicinājusi Ministru kabinetu noteikt valsts apmaksātu veselības aprūpes minimumu ikvienam Latvijas iedzīvotājam;
 • rosinājusi pilnveidot adopcijas procesu, nosakot, ka prioritāte ir Latvijas pilsoņiem, kuriem tiktu atvieglota adopcijas procedūra un būtu nodrošināts lielāks valsts atbalsts;
 • iestājusies par izdienas pensiju piešķiršanu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā nodarbinātajām personām;
 • rosinājusi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālo garantiju pilnveidošanu;
 • iestājusies par materiālās palīdzības piešķiršanu visiem repatriantiem, ne tikai tiem, kas izceļojuši no Latvijas laikā līdz 1990. gada 4. maijam vai dzimuši ārvalstīs;
 • rosinājusi psiholoģijas nozares un tās darbības sakārtošanu;
 • rosinājusi noteikt stingrākus kritērijus dzīvnieku veselības risku novērtēšanai;
 • rosinājusi noteikt, ka bērnus līdz trīs gadu vecumam aizliegts ievietot bērnu aprūpes iestādēs;
 • aicinājusi paredzēt audžuģimenēm tiesības saņemt vienādu atalgojumu (LR noteiktās minimālās algas apmērā) par katru ģimenē pieņemto bērnu, lai samazinātu bērnu skaitu institūcijās un nodrošinātu bērniem ģimenisku vidi;
 • rosinājusi piešķirt papildu finansējumu atbalstam mājokļa iegādei ģimenēm ar bērniem;
 • rosinājusi noteikt 29.janvāri par Karogu dienu un 27. aprīli par Latgales dienu;
 • rosinājusi ieviest ceļošanas pases, lai izvairītos no situācijām, kad tiek ierobežotas personu tiesības brīvi pārvietoties, kā arī piedalīties vēlēšanās (kamēr vienīgā pase atrodas ārvalstu vēstniecībā vīzas saņemšanai);
 • rosinājuši neaplikt ar nodokli darba devēja piešķirto pabalstu darbiniekam bērna piedzimšanas gadījumā, kura vērtība nepārsniedz vienu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu;
 • iesniegusi grozījumus, lai novērstu valsts veselības aprūpes sistēmas privatizāciju, paredzot, ka veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai paredzētie valsts budžeta līdzekļi tiek prioritāri novirzīti valsts un pašvaldību īpašumā un kontrolē esošajām ārstniecības iestādēm. Tikai tad, ja valsts un pašvaldību ārstniecības iestādes pamatoti nevar nodrošināt veselība aprūpes pakalpojumu, tiek piesaistītas privātās ārstniecības iestādes;
 • iestājusies par finansējuma saglabāšanu reģionālajām slimnīcām, lai novērstu diskriminējošo un nevienlīdzīgo situāciju starp Rīgas un reģionu iedzīvotājiem;