Izglītībā

 • iestājusies par principa “nauda seko bērnam” ieviešanu interešu izglītībā un pirmsskolas izglītībā;
 • iniciējusi starptautiski atzītu testēšanas institūciju veikto pārbaudījumu rezultātu atzīšanu Latvijā;
 • rosinājusi izglītības iestāžu padomes sastāva paplašināšanu;
 • rosinājusi konventa padomnieku neieviešanu profesionālās izglītības iestādēs;
 • iestājusies par izglītības iestādes reorganizāciju vai likvidēšanu, nosakot, ka to nevar veikt vēlāk, kā vienu gadu pirms mācību gada sākuma;
 • aicinājusi piešķirt papildu finanšu līdzekļus augstskolām un zinātniskajām institūcijām;
 • aicinājusi nodrošināt līdzfinansējumu privāto bērnudārzu un aukļu pakalpojumu nodrošināšanai no valsts, nevis pašvaldību budžeta;
 • rosinājusi arī turpmāk pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksu finansēt no valsts budžeta līdzekļiem;
 • iesniegusi priekšlikumus vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas paaugstināšanai;
 • aicinājusi noteikt kārtību, kādā pedagogi var pretendēt uz sociālā atbalsta programmu skolu tīkla optimizācijas rezultātā;
 • rosinājusi atļaut pašvaldībām nodrošināt pedagogiem sociālās garantijas, kas noteiktas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā;
 • iestājusies par internātskolu saglabāšanu;
 • rosinājusi, ka pašvaldības var noteikt 1.−12. klašu minimālo un maksimālo skolēnu skaitu klasē un klašu grupās;
 • aicinājusi paredzēt atbildību par diplomdarbu pirkšanu un pārdošanu;