S. Šimfa un A. Platpers pievienojas LRA

 Š.g.1.decembrī Saeimas deputāti Silvija Šimfa un Arvīds Platpers paziņoja par savu lēmumu izstāties no  partijas „No sirds Latvijai”, lai turpinātu darbu, pievienojoties Latvijas Reģionu apvienībai.

Abi deputāti vēlas strādāt spēcīgā komandā un tieši LRA saskata labu potenciālu savu ideju realizēšanai. “LRA paustās vērtības un redzējums par Latvijas attīstību saskan ar abu deputātu iecerēm un rada pārliecību, ka kopā būs iespējams paveikt daudz vairāk Latvijas labā,” vēstīts parlamentāriešu paziņojumā.

“Lai mūsdienās politikā realizētu idejas, šobrīd ir jāskrien sprints, ne vis maratons. “No sirds Latvijai” kā politiskais spēks ir noskaņojusies uz maratonu. Mans viedoklis ir atšķirīgs. Nesakrīt mūsu domas arī politisko partiju apvienību veidošanas jautājumā. Augstu vērtēju un cienu katru “No sirds Latvijai” frakcijas deputātu, taču komandas darba stila un gara, kādā biju radusi strādāt pašvaldībā un Pašvaldību savienībā, man pietrūka,” skaidrojusi Šimfa, piebilstot, ka viņai tuvas ir LRA rūpes par reģionu līdzvērtīgu attīstību.

Arī Platpers atzinīgi vērtē “No sirds Latvijai” paveikto, tomēr viņam būtiska “ir skaidrība gan attiecībā uz pagātni, gan spēja saskatīt perspektīvu un gūt rezultātu”. “Esmu radis sasniegt izvirzītos mērķus, tādēļ vēlos turpināt strādāt kopā ar LRA, jo man ir saprotama un atbalstāma apvienības politika attiecībā uz izglītības, kultūras, veselības un citiem sabiedrībai būtiskiem jautājumiem,” atklājis deputāts.

Nellija Kleinberga,  LRA frakcijas vadītāja un valdes priekšsēdētāja :

„ Es priecājos, ka S.Šimfa un A.Platpers atzinīgi novērtējuši mūsu darbu un vēlas papildināt LRA komandu, ieguldot savu darbu un zināšanas kopēju mērķu sasniegšanai. Esmu pārliecināta,ka deputātu kompetence un pieredze būs noderīgs ieguldījums LRA darbībā, jo  viņi, tāpat kā LRA frakcijas biedri,  ir darba darītāji un prot īstenot savus mērķus.

Piemēram, S. Šimfa ilgus gadus pati  ir strādājusi gan pašvaldībā, gan Latvijas Pašvaldību savienībā, labi pārzina reģionu cilvēku vajadzības un viņai ir  skaidra vīzija, kas būtu darāms. A.Platpera devums Latvijas kultūrai un izglītībai jau līdz šim ir bijis nozīmīgs un mēs ceram, ka varēsim kopējiem spēkiem panākt to, lai šajās Latvijas cilvēkiem tik būtiskajās jomās panākumi nebūtu vien atsevišķu cilvēku smagās cīņās izcīnīti, bet gan atbalstīti un veicināti valstiskā līmenī.

Tagad Saeimas komandā mēs jau būsim desmit,  un ir svarīgi, lai mūsu vidū būtu cilvēki ar līdzīgu vērtību sistēmu, cilvēki, kuriem prioritāte ir darbs  Latvijas iedzīvotāju labā – un kuri strādā, saglabājot  cilvēciskumu un godprātību”.