Valde

Andrejs Ence


 • Reģionu alianses valdes priekšsēdētājs
 • LRA pārstāvju sapulces priekšsēdētāja vietnieks
 • Babītes novada domes priekšsēdētājs

Loreta Robežniece


 • Reģionu alianses valdes locekle
 • Skrundas novada domes priekšsēdētāja

Dagnis Straubergs


 • Reģionu alianses valdes loceklis
 • LRA pārstāvju sapulces loceklis
 • Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
 • Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs
 • Reģionu alianses Salacgrīvas nodaļas vadītājs

Rihards Melgailis


 • Reģionu alianses valdes loceklis
 • Saeimas deputāts

Juris Krūze


 • Reģionu alianses valdes loceklis
 • Reģionu alianses Ādažu nodaļas vadītājs

Pēteris Salenieks


 • Reģionu alianses valdes loceklis
 • Garkalnes novada domes deputāts
 • Ropažu vidusskolas direktors

Normunds Mazūrs


 • Reģionu alianses valdes loceklis
 • Gulbenes novada domes deputāts

Antons Cibuļskis


 • Reģionu alianses valdes loceklis
 • Ropaži

Linda Litvina


 • Reģionu alianses valdes locekle