Reģionu Alianse

 

2005.gadā bijušā Rīgas rajona Ādažu, Babītes, Ropažu, un Olaines pagastu pašvaldību padomju priekšsēdētāji, kā arī Garkalnes un Ķekavas pagastu pašvaldību vairāki deputāti, kopā ar vairāk kā 200 atbalstītājiem nodibināja partiju „Rīgas apriņķa novadu apvienība”.

Nepieciešamību dibināt partiju radīja Saeimas pieņemtais pants pašvaldību vēlēšanu likumā, kas noteica, ka pagastos un pilsētās ar iedzīvotāju skaitu virs 5000, sarakstus uz pašvaldību vēlēšanām drīkst iesniegt tikai politiskās partijas. Bija pietiekami daudz cilvēku, kuri vēlējās aktīvi piedalīties pagastu un pilsētu pašvaldību darbā, bet kuriem nebija pieņemama pie valsts varas esošo politisko  partiju realizētā darbība un tai līdzi sekojošās negācijas.

2009.gadā partijas kopsapulcē partija tika pārdēvēta par „Reģiona partija”, ar mērķi piedāvāt cilvēkiem no Latvijas novadiem un pilsētām kļūt par šīs partijas biedriem vai atbalstītājiem.

Pēc 2009. gada pašvaldību vēlēšanām partija bija pārstāvēta 11 novadu pašvaldību domēs, bet Ādažu, Babītes, Baldones, Krimuldas, Ropažu un Siguldas novados Reģionu partijas biedri tika ievēlēti par pašvaldību domju priekšsēdētājiem.

2011.gadā par partijas priekšsēdētāju ievēlēts Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence.

Reģionu partijas ikgadējā kopsapulcē 2012.gadā nolēma mainīt partijas nosaukumu uz “Reģionu alianse”. Partijas nosaukums atkārtoti tika mainīts tāpēc, lai pilnajā nosaukumā izvairītos no vārda “partija” atkārtošanās (politiskā partija “Reģionu partija”), gan arī tāpēc, ka vārds “alianse” vairāk raksturo šī brīža tendences, turklāt vārds “partija” patlaban nav populārs vēlētāju vidū reģionos.

Pēc tam, kad sabruka iepriekš ietekmīgi politiskie spēki, palikuši aktīvi un uzņēmīgi cilvēki, kuriem joprojām ir vēlme aktīvi strādāt sava novada vai pilsētas izaugsmei, tāpēc šie cilvēki iestājušies partijā „Reģionu alianse”. Patlaban „Reģionu alianse” apvieno ap 650 reģistrētu biedru un katru mēnesi tas pieaug.

Latvijas spēks ir aktīvi cilvēki un attīstīti reģioni, tāpēc valsts politiku veidot aicinām sabiedriski aktīvus cilvēkus, kas ar darbu ir pierādījuši sevi, strādājot savā sētā, uzņēmumā, pilsētā, novadā. Uzskatām, ka tikai vēlēšanu sistēma, kad Saeimā tiek pārstāvētas gan politiskās partijas, gan ievēlēti zinoši cilvēki no vienmandātu vēlēšanu apgabaliem, nodrošinās iespēja realizēt mūsu izvirzītos mērķus:

•           Ekonomiski patstāvīgu un līdzsvarotu reģionu attīstība, ko nodrošina atbilstošs ES fondu finansējuma sadalījums un lietderīga izmantošana, budžeta plānošana vismaz vidējā termiņā, kā arī pašvaldību finanšu resursu samērojamība ar atbildību un pienākumiem;

•           Valsts pārvaldē nelielas, bet efektīvas izpildvaras veidošana no nozaru profesionāļiem, nozaru ministriju, kā arī citu valsts pārvaldes institūciju izvietošana reģionālajos centros, kas attīstītu infrastruktūru un radītu darbavietas reģionos;

•           Tikai valsts varai raksturīgo funkciju atstāšana valsts pārvaldei, pārējās funkcijas nododot pašvaldībām, nevalstiskām organizācijām un biznesa struktūrām, būtiska normatīvo regulējumu vienkāršošana un samazināšana;

•           Katrs valsts iedzīvotājs ir piederīgs savai dzīvesvietai, kurā viņam jāsaņem kvalitatīva izglītība, sociālā un veselības aprūpe, jānodrošina cilvēka cienīga dzīve kulturālā un veselīgā vidē;

•           Latvijas Republika ir vienīgā valsts pasaulē, kur latviešu valoda ir valsts valoda, kas jāciena, jāgodā un jākopj, kā arī jānodrošina valsts un pašvaldību finansēta izglītība tikai valsts valodā.

Republikas pilsētu un novadu pašvaldību domju vēlēšanās „Reģionu alianse” saraksta pārstāvji veido programmu atbilstoši katra novada vai pilsētas attīstības prioritātēm.