Vecumnieku novads

Guntis Kalniņš

Nodaļas vadītājs

Pašvaldību vēlēšanu programma

LRA Deputāti

Guntis Kalniņš

Vecumnieku novada domes izpilddirektors

Aiga Saldābola

Vecumnieku novada domes priekšsēdētāja

Anita Smilškalne

Vecumnieku novada domes deputāte

Anna Balgalve

Misas vidusskolas direktore

Iveta Lavrinoviča

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas direktore

Bilde ar Roberts Cešeiko

Roberts Cešeiko

SIA KEEFA valdes priekšsēdētājs