Skrundas novads

Loreta Robežniece

Nodaļas vadītāja

Pašvaldību vēlēšanu programma

Deputātu kandidāti

NR1

Loreta Robežniece

Domes priekšsēdētāja

NR2

Ivars Grundmanis

Skrundas novada domes deputāts

NR3

Gunta Stepanova

Skrundas novada domes deputāte

NR4

Aldis Zalgauckis

Skrundas novada Domes priekšsēdētājas vietnieks

NR5

Ainars Andersons

NR6

Rihards Valtenbergs

Skrundas novada domes deputāts

NR7

Santa Knopkena

Sociālā darbiniece Nīkrāces pagastā

NR8

Aivars Sebežs

Skrundas novada dome deputāts

NR9

Ainārs Zankovskis

Skrundas novada domes deputāts

NR10

Ivo Bārs

Skrundas novada domes deputāts

NR11

Anna Bivbāne

Sudente

NR12

Zigurds Puriņš

Skrundas novada domes deputāts

NR13

Edgars Paculs

Biedrības "EPĒ Motorsport" valdes loceklis

NR14

Irēna Rusakova

SIA "ARFOS" īpašniece un pilnvarotā persona

NR15

Dzintars Ankevics

SIA "OMS" elektroinženieru komunikācijas darbu vadītājs

NR16

Inga Rence-Remte

Jaunmuižas pamatskolas direktore

NR17

Jānis Danenbergs

SIA "Plieņi-D" valdes loceklis

NR18

Inese Ivāne

Biedrība "Ventas krasti" valdes priekšsēdētāja