Skrundas novads

Loreta Robežniece

Nodaļas vadītāja

Pašvaldību vēlēšanu programma

LRA Deputāti

Loreta Robežniece

Domes priekšsēdētāja

Ivars Grundmanis

Skrundas novada domes deputāts

Gunta Stepanova

Skrundas novada domes deputāte

Aldis Zalgauckis

Skrundas novada Domes priekšsēdētājas vietnieks

Aivars Sebežs

Skrundas novada dome deputāts

Ainārs Zankovskis

Skrundas novada domes deputāts

Ivo Bārs

Skrundas novada domes deputāts

Dzintars Ankevics

SIA "OMS" elektroinženieru komunikācijas darbu vadītājs

Inese Ivāne

Biedrība "Ventas krasti" valdes priekšsēdētāja