Jelgavas novads

Aija Tračuma

Nodaļas vadītāja

Pašvaldību vēlēšanu programma

Deputātu kandidāti

NR1

Aija Tračuma

Jelgavas novada domes deputāte

NR2

Kārlis Rimša

Jelgavas novada domes deputāts

NR3

Anita Klupša

Kalnciema pagasta vidusskolas direktore

NR4

Madlēna Bratkus

Jelgavas Bērnu un jauniešu centrs "Junda" interešu izglītības skolotāja

NR5

Vigita Pumpure

Lielplatones internātpamatskola skolotāja

NR6

Jurijs Skribāns

Valsts Vides Dienests resursu kontroles sektora vadītājs

NR7

Anita Priedniece

Līvbērzes vidusskola bioloģijas, dabaszinātņu skolotāja

NR8

Ilvija Dambrauska

Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola mākslas pedagoģe

NR9

Māris Kokmanis

Latvijas Jūras Administrācijas jūrnieku vērtēšanas komisija komisijas loceklis

NR10

Raimonds Lejnieks-Puķe

Latvijas bezdarbnieku un darba meklētāju interešu aizstāvības biedrības valdes priekšsēdētājs

NR11

Aiva Ozoliņa

Sesavas pamatskola sociālo zinību skolotāja

NR12

Juris Puiķis

Rīgas Centrālais termināls dokers

NR13

Oskars Gerners

NBS ZS 52. KB sapieru nodaļas komandieris

NR14

Sintija Ērgle

Sesavas pamatskolas bērnudārza grupiņa "Lācēni" skolotāja palīgs

NR15

Ilona Freimane

Biedrība "Sporta deju klubs "Lielupe"" valdes locekle

NR16

Laila Ļaksa

Kalnciema vidusskola sākumskolas skolotāja

NR17

Māra Buinovska

VAS "Latvijas Pasts" pasta piegādes operators

NR18

Dainis Vītiņš

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcas transporta daļas vadītājs