Dagdas novads

Edgars Tjarve

Nodaļas vadītājs

  • 26320453

Pašvaldību vēlēšanu programma

LRA Deputāti

Edgars Tjarve

SIA,,Dagdas komunālā saimniecība" valdes locklis

Aivars Trūlis

Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītājs

Aleksandrs Gžibovskis

Ezernieku vidusskola skolas direktors