Dagdas novads

Edgars Tjarve

Nodaļas vadītājs

  • 26320453

Pašvaldību vēlēšanu programma

Deputātu kandidāti

NR1

Edgars Tjarve

SIA,,Dagdas komunālā saimniecība" valdes locklis

NR2

Aivars Trūlis

Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītājs

NR3

Aleksandrs Gžibovskis

Ezernieku vidusskola skolas direktors

NR4

Arvīds Vedļa

Bioloģiskās piensaimniecības ,,Ezeri" īpašnieks

NR5

Ieva Baldiņa

Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ,,Saulīte" pirmsskolas skolotāja

NR6

Irēna Gžibovska

SIA ,,A Aptieka" Apteikas 24 Dagdā vadītāja

NR7

Ilga Moisejenoka

Šķaunes Jauniešu biedrības vadītāja

NR8

Sergejs Antonovs

Ģimenes ārsts

NR9

Zita Gražule

Asūnes pamatskola mājturības skolotāja un direktores pienākumu izpildītāja

NR10

Artūrs Babris

Andrupenes pamatskola skolas direktors

NR11

Irina Vasiļevska

Andrupenes PII "Avotiņš" pirmsskolas skolotāja

NR12

Anna Antoņeviča

Andrupenes PII "Avotiņš" pirmsskolas skolotāja

NR13

Ineta Gavrilova

Daugavpils autobusu parka filiāle ,,Dagda" direktore

NR14

Ainārs Grišāns

SIA ,,Amatmeistars LE" pārdevējs-konsultants

NR15

Jadviga Utāne

Latvijas Sarkanā Krusta Konstantinovas pagasta nodaļas vadītāja

NR16

Linards Beinarovičs

SIA "Lielaitas" vecākais operātors

NR17

Antonijs Vaiculevičs

Svariņu pagasta pārvaldes autobusa šoferis

NR18

Larisa Mihejeva

VSPC ,,Dagda" saimniecības pārzine