Dagdas novads

Edgars Tjarve

Nodaļas vadītājs

  • 26320453

Pašvaldību vēlēšanu programma

LRA Deputāti

Aivars Trūlis

Dagdas novada domes priekšsēdētājs

Irēna Gžibovska

Dagdas novada domes deputāte

Aleksandrs Gžibovskis

Ezernieku vidusskola skolas direktors