Bauskas novads

Aleksandrs Novickis

Nodaļas vadītājs

Pašvaldību vēlēšanu programma

Deputātu kandidāti

NR1

Aleksandrs Novickis

Bauskas novada domes Deputāts

NR2

Aivija Kursīte

Bauska novada domes Deputāte

NR3

Ērika Pulkstene

Mācību centrs "Austrumvidzeme" SIA Bauskas nodaļas vadītāja

NR4

Ingrīda Liepa

Pasniedzēja

NR5

Karīna Andreika

Nordic Homes SIA Finanšu direktore

NR6

Zigurds Kalējs

Darba drošības speciālists

NR7

Agita Eglinska

Rītausmu nami biedrības Valdes locekle

NR8

Salvis Kalniņš

Augškalni Z/S Īpašnieks

NR9

Dina Kārkliņa

Vecāki skolai, biedrības Valdes locekle

NR10

Sandris Spundiņš

Dāboliņi Z/S Īpašnieks

NR11

Jolants Markevičs

DJM projekti SIA Valdes loceklis

NR12

Normunds Barkāns

Empower SIA Elektromontāžas darbu vadītājs

NR13

Solvita Putele

Mežgaļu pamatskolas direktore

NR14

Helvija Greiere

Bauskas novada Bāriņtiesas locekle

NR15

Jolanta Kriščune

Pirmsskolas skolotāja

NR16

Gunārs Palde

Mākslinieks

NR17

Mareks Odumiņš

Mākslinieks

NR18

Kristiana Buša

Būvniecības valsts kontroles biroja Lietvede

NR19

Agris Zentelis

Strādnieks

NR20

Sandra Smolija

Arhitekts Bauskas novada Būvvaldē