Ādažu novads

Juris Krūze

Nodaļas Vadītājs

Pašvaldību vēlēšanu programma

Deputātu kandidāti

NR1

Māris Sprindžuks

Ādažu novada domes priekšsēdētājs

NR2

Liāna Pumpure

Adažu vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā

NR3

Valērijs Bulāns

SIA „Emerald Baltic” valdes loceklis

NR4

Kerola Dāvidsone

Biedrības Privātā vidusskola “Ādažu Brīvā Valdorfa skola” valdes locekle

NR5

Pēteris Pultraks

SIA “Adažu slimnīca” valdes loceklis

NR6

Pēteris Balzāns

Ādažu novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieks

NR7

Jānis Neilands

SIA „Ādažu Ūdens” tehniskais direktors

NR8

Edgars Verners

SIA Tormanis un Partneri valdes priekšsēdētājs

NR9

Kristīne Savicka

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas direktores vietniece

NR10

Jānis Beķeris

SIA “RIPO International” projektu vadītājs