Ādažu novads

Juris Krūze

Nodaļas Vadītājs

Pašvaldību vēlēšanu programma

LRA Deputāti

Māris Sprindžuks

Ādažu novada domes priekšsēdētājs

Liāna Pumpure

Adažu vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā

Valērijs Bulāns

SIA „Emerald Baltic” valdes loceklis

Kerola Dāvidsone

Biedrības Privātā vidusskola “Ādažu Brīvā Valdorfa skola” valdes locekle

Pēteris Pultraks

SIA “Adažu slimnīca” valdes loceklis

Pēteris Balzāns

Ādažu novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieks

Jānis Neilands

SIA „Ādažu Ūdens” tehniskais direktors

Edgars Verners

SIA Tormanis un Partneri valdes priekšsēdētājs

Kristīne Savicka

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas direktore

Jānis Beķers

Ādažu novada domes deputāts