Pievienojies LRA!

Lai pievienotos Latvijas Reģionu Apvienībai, iestājieties kādā no LRA veidojošajiem politiskajiem spēkiem: politiskajā partijā Reģionu Alianse vai Vidzemes partijā.

Lai iestātos politiskājā partijā Reģionu Alianse, lejupielādē biedra iestāšanās anketu, aizpildi to un iesniedz partijas valdei vai nodaļai, kurā vēlies darboties.

Biedra iestāšanās anketu ir jāparaksta (jārekomendē) diviem politiskajā partijas Reģionu Alianse jau esošiem biedriem. Lai tās saņemtu rekomendācijas, sazinies ar savas pilsētas/novada
LRA nodaļas pārstāvi vai andrejs.ence@gmail.com

Biedra anketu nosūti uz adresi:

  • “Ledus halle”, Piņķi, Babītes pag., Babītes novads, LV-2107

Lai iestātos Vidzemes partijā, lejupielādē biedra iestāšanās anketu, aizpildi to un iesniedz partijas valdei vai nodaļai, kurā vēlies darboties.

Nav nepieciešama esošo biedru rekomendācijas.

Biedra anketu nosūti uz adresi:

  • Vidzemes partija, “Upkalns”, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas novads, LV-4122.