Partija “Ogres novadam” pievienojas LRA

Šodien politisko partiju apvienības “Latvijas Reģionu Apvienība” (LRA) Pārstāvju sapulce, stiprinot savu pārstāvniecību reģionos un gatavojoties oktobrī gaidāmajām 13. Saeimas vēlēšanām, parakstīja līgumu ar politisko partiju “Ogres novadam”, kas paredz tās pievienošanos LRA. Līdz ar jauna dalībnieka pievienošanos, tiek paplašināts arī LRA valdes un Pārstāvju sapulces dalībnieku sastāvs.

LRA Pārstāvju sapulce un politikās partijas “Ogres novadam” valdes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs parakstīja līgumu, kas nosaka, ka turpmāk partija kļūst par LRA dalīborganizāciju. Lēmums par pievienošanos LRA tika pieņemts partijas “Ogres novadam” kopsapulcē. Sadarbības līgumā abas puses definējušas savus kopīgos politiskos mērķus un veicamos uzdevumus, kā arī vispārējos principus, uz kuriem turpmāk balstīsies sadarbība.

LRA un “Ogres novadam” kopīgie mērķi un uzdevumi skar tādas jomas kā: sabalansēta Latvijas novadu un reģionu attīstība – nacionālās ekonomikas attīstība un stiprināšana, reģionu infrastruktūras attīstība, nodarbinātības veicināšana, valsts modeļa pilnveidošana un birokrātijas mazināšana, kā arī citus valsts reģioniem būtiskus jautājumus.

Guntis Gladkins, LRA Pārstāvju sapulces priekšsēdētājs: “Esam gandarīti, ka veiksmīgi noslēgušās sarunas ar politisko partiju “Ogres novadam” un esam panākuši abām pusēm labvēlīgu lēmumu. “Ogres novadam” pievienojoties LRA, mēs stiprinām savas pozīcijas reģionos, kā arī paplašinām savu sadarbības partneru loku. Mūsu mērķis ir izveidot LRA kā spēcīgu politisko partiju apvienību, ar plašu biedru skaitu, kurus vieno līdzīgi mērķi un redzējums par Latvijas nākotni. Tāpēc LRA turpina sarunas arī ar citiem reģionālajiem politiskajiem spēkiem.”