Programma

Latvijas Reģionu apvienības programma Latvijas Republikas 13.Saeimas vēlēšanām

LATVIJAS REĢIONU APVIENĪBA (LRA) ir politisko spēku apvienība, kas iestājas par Latviju kā drošu, pārtikušu un taisnīgu valsti. Mēs esam par Latvijas iedzīvotāju tiesībām saglabāt ierasto dzīvesveidu,latviešu valodu, kultūru un tradīcijas. Cilvēkiem jābūt pārliecībai par savas dzimtās pilsētas, novada un ciema nākotni, kas jāveido visiem kopā caur līdzsvarotu un vienmērīgu valsts attīstību.

Mūsu mērķis ir, lai Latvijas iedzīvotāji būtu droši par savu rītdienu, vēlētos dzīvot, strādāt un veidot kuplas ģimenes Latvijā, rūpētos par sabiedrības kopējo labumu, līdzdarbotos valstiskuma stiprināšanā, izturoties atbildīgi pret sevi, citiem, nākamajām paaudzēm un dabu.

Mēs redzam Latviju kā valsti, kas aizsargā savus valstspiederīgos un ģimeni kā sabiedrības pamatu, dod vienlīdzīgas izaugsmes iespējas katram, nodrošina taisnīgumu un likuma varu, ceļ cilvēku dzīves kvalitāti un  stiprina vājākos, atbalsta tautas ataudzi, kā arī rod stabilu pamatu mūsu nācijas pastāvēšanai tālākā nākotnē.

LRA PRIORITĀTES 13. SAEIMĀ

1. Līdzvērtīgas izaugsmes iespējas visiem Latvijas reģioniem:

 • Valsts atbalsts vājāk attīstīto teritoriju izaugsmei.
 • Sabiedriskā transporta pieejamība reģionos.
 • Valsts un pašvaldību ceļu, kā arī meliorācijas sistēmu sakārtošana.
 • Kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamība reģionos.
 • Kvalitatīva, pieejama un efektīva izglītības sistēma.
 • Pamatskolas – tuvāk mājām, augstskolas – pasaules līmeņa zināšanām.
 • Profesionālās izglītības ciešāka sasaiste ar darba tirgu.
 • Īpašs atbalsts mazajiem, vidējiem lauksaimniekiem, kā arī bioloģiskās pārtikas audzētājiem.
 • Dzīvojamā fonda attīstības programma.
 • Efektīvs un savlaicīgs pašvaldībām paredzēto ES struktūrfondu sadalījums. Kritēriji:
  • jaunu darba vietu veidošana,
  • uzņēmējdarbības veicināšana,
  • projektu ilgtermiņa ekonomiskā dzīvotspēja.
 • Reģionālās uzņēmējdarbības finanšu atbalsta stiprināšana:
  • “Attīstības finanšu institūcija Altum” darbības paplašināšana,
  • krājaizdevu sabiedrību darbības veicināšana.
 • Latvijas kultūrvēsturisko novadu identitātes stiprināšana.

2. Gudra un efektīva valsts pārvalde, kur katrs personīgi atbild par paveikto:

 • Skaidri un precīzi nozaru darbību reglamentējoši normatīvie akti.
 • Birokrātisko procesu samazināšana.
 • Ēnu ekonomikas apkarošana.
 • Izšķērdīgu iepirkumu izskaušana.
 • Valsts pārvaldes funkciju audits un decentralizācija, to skaita samazināšana.

3. Iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšana un uzņēmējdarbības vides attīstība:

 • Iedzīvotāju ienākumu nodokļa neapliekamā minimuma noteikšana minimālās algas apmērā.
 • Tiesības atraitņiem saņemt 50% no aizgājušā laulātā uzkrātās pensijas ne mazāk kā piecus gadus.
 • Pensiju otrā līmeņa mantošana.
 • Pensiju neaplikšana ar nodokli līdz minimālās algas apmēram.
 • Autoceļu ekspluatācijas nodokļa atcelšana privātpersonu vieglajiem transportlīdzekļiem.
 • Nekustamā īpašuma nodokļa ierobežošana vienīgajam mājoklim.
 • Obligātā iepirkuma komponentes (OIK)likvidēšana.
 • Patērētāju kredītu maksimālo procentlikmju ierobežošana − 25% gadā.
 • 12% PVN ieviešana sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem.
 • 12% PVN likmes saglabāšana tūrisma pakalpojumiem.
 • 5% PVN medikamentiem.
 • Atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Mikrouzņēmumu nodokļa atjaunošana 9% apmērā.
 • Nodokļu sistēmas un tās administrēšanas vienkāršošana – nodokļu stabilitāte ilgtermiņā.
 • Atbalsts zinātnes sasaistei ar uzņēmējdarbību.
 • Profesionālo audžuģimeņu institūta stiprināšana, lai bērni uzaugtu ģimenē.

4. Stipra un droša Latvija:

 • Latvijas kā ES ārējās robežas drošības garantēšana ar ES valstu un NATO atbalstu.
 • Latvijas depopulācijas apturēšana. Atbalsts Latvijas diasporai un šķēršļu mazināšana, lai atgrieztos aizbraukušie.
 • Drošību uzraugošo institūciju darbības revīzija: efektīvas savstarpējās sadarbības nodrošināšana; racionāla valsts līdzekļu izmantošana.
 • Jaunsardzes un Zemessardzes attīstība, atbalstot sadarbību ar pašvaldībām reģionos.
 • Latvijas Policijas akadēmijas atjaunošana.

5. Uzticības atjaunošana valstij un sabiedrības iesaiste:

 • Atklāta Valsts prezidenta ievēlēšana. Sabiedrības iesaiste prezidenta izvēles procesā.
 • Līdzekļu palielināšana korupcijas novēršanas pasākumu nodrošināšanai.
 • 2% pašvaldību budžeta nodošana iedzīvotāju izlemšanai par prioritāri risināmiem jautājumiem.
 • E-vēlēšanu sistēmas ieviešana ārvalstīs dzīvojošajiem pilsoņiem.
 • VDK arhīvu materiālu atvēršana.

LRA biedri ir plaši pārstāvēti pašvaldībās. Esam kopā ar iedzīvotājiem ikdienā, tāpēc zinām viņu vajadzības un vērtības, un tās ir LRA programmas pamatā.

LRA padziļinātā kultūrpolitikas programma:

thumbnail of LRA KULTŪRPOLITIKAS PROGRAMMA