Par mums

Latvijas Reģionu Apvienība ir centriska politiska organizācija, kas izveidota 2014. gada 25. februārī. LRA apvieno divus politiskos spēkus, kas uzvarējuši 2013. gada pašvaldību vēlēšanās, – „Reģionu Aliansi” un „Vidzemes partiju”. Latvijas Reģionu Apvienība šobrīd apvieno vairāk kā 800 biedru.

2017.gada Pašvaldību vēlēšanās LRA startēt vairāk nekā 60 novados un pilsētās.

Mērķa sasniegšanai LRA vēlas panākt plašāku Latvijas novadu un pilsētu iedzīvotāju interešu pārstāvību Eiropas un nacionālā  līmeņa  likumdevējos – Eiropas Parlamentā un Saeimā.

LRA dibinātāji ir Reģionu alianse un Vidzemes partija. LRA biedri ir šo partiju biedri. LRA darbību nosaka tās Statūti. LRA augstākā lēmējinstitūcija ir pārstāvju sapulce, kas ievēl izpildinstitūciju – valdi.

LRA Darbības Stratēģija

Vīzija

2020. gadā būt par ietekmīgāko politisko spēku Latvijā, kas  Eiropas Parlamentā un Saeimā pārstāv vairāk nekā pusi no Latvijas pilsoņiem un  aktīvi īsteno politiku, kura vērsta uz līdzsvarotu reģionu attīstību un cilvēku interešu aizstāvību, tādējādi sekmējot iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Vērtības un pamatprincipi

Brīvība un atbildība, taisnīgums un solidaritāte, iecietība un sadarbība. LRA atbalsta stipru nacionālu Eiropas valstu savienību; valodu un kultūru daudzveidību; sekmē kopēju Eiropas atmiņu politiku veidošanu un stiprina labu pārvaldību.

Stratēģiskie mērķi

Iegūt trīs deputātu mandātus Eiropas parlamentā LRA biedriem, kas aktīvi  pārstāvēs LRA paustās vērtības un iestāsies par tām pārmaiņām, kādas formulētas LRA EP vēlēšanu programmā;

Iegūt vismaz trešdaļu deputātu mandātu Saeimā LRA biedriem , kas aktīvi pārstāvēs LPA paustās vērtības un iestāsies par tām pārmaiņām, kādas formulētas LRA Saeimas  vēlēšanu programmā.

Programma dalībai Eiropas Parlamentā