Par mums

Latvijas Reģionu Apvienība ir centriska politiska organizācija, kas izveidota 2014. gada 25. februārī. LRA apvieno trīs politiskos spēkus – partiju „Reģionu Aliansi”, „Vidzemes partiju” un partiju”Ogres novadam”. LRA ir noslēgusi sadarbības līgumus ar 12.Saeimas deputāta Edvarda Smiltēna vadīto politisko organizāciju “Sabiedrība Centriskai Politikai“, 12. Saeimas deputāta Jura Viļuma pārstāvēto biedrību “Latgolys spāks” un Liepājās domes deputāta Jāņa Vilnīša pārstāvēto biedrību “liepājniekiem“.

Latvijas Reģionu Apvienība šobrīd apvieno vairāk kā 2000 biedru.

2017.gada Pašvaldību vēlēšanās LRA startēja vairāk nekā 60 novados un pilsētās .

Mērķa sasniegšanai LRA vēlas panākt plašāku Latvijas novadu un pilsētu iedzīvotāju interešu pārstāvību Eiropas un nacionālā  līmeņa  likumdevējos – Eiropas Parlamentā un Saeimā.

LRA dibinātāji ir partija “Reģionu alianse” un Vidzemes partija. 2018.gada 13.martā LRA pievienojās partija “Ogres novadam“. LRA biedri ir šo partiju biedri. LRA darbību nosaka tās Statūti. LRA augstākā lēmējinstitūcija ir pārstāvju sapulce, kas ievēl izpildinstitūciju – valdi.

LRA Darbības Stratēģija

Vīzija

2020. gadā būt par ietekmīgāko politisko spēku Latvijā, kas  Eiropas Parlamentā un Saeimā pārstāv vairāk nekā pusi no Latvijas pilsoņiem un  aktīvi īsteno politiku, kura vērsta uz līdzsvarotu reģionu attīstību un cilvēku interešu aizstāvību, tādējādi sekmējot iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Vērtības un pamatprincipi

Brīvība un atbildība, taisnīgums un solidaritāte, iecietība un sadarbība. LRA atbalsta stipru nacionālu Eiropas valstu savienību; valodu un kultūru daudzveidību; sekmē kopēju Eiropas atmiņu politiku veidošanu un stiprina labu pārvaldību.

Stratēģiskie mērķi

Iegūt trīs deputātu mandātus Eiropas parlamentā LRA biedriem, kas aktīvi  pārstāvēs LRA paustās vērtības un iestāsies par tām pārmaiņām, kādas formulētas LRA EP vēlēšanu programmā;

Iegūt vismaz trešdaļu deputātu mandātu Saeimā LRA biedriem , kas aktīvi pārstāvēs LPA paustās vērtības un iestāsies par tām pārmaiņām, kādas formulētas LRA Saeimas  vēlēšanu programmā.