Par daudzu miljonu izšķērdēšanu valsts iepirkumos jāatbild Kasparam Gerhardam

PPA ”Latvijas Reģionu Apvienība” (LRA) šodien Saeimā iesniedza pieprasījumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam, kurā uzdod par pienākumu novērst valsts līdzekļu, aptuveni 7 milj. EUR apmērā, izšķērdēšanu Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) iepirkumos. Lai turpmāk novērstu bezatbildīgo līdzekļu izsaimniekošanu iepirkumos, LRA iesniedza Saeimā likumprojektu ”Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”, kas šobrīd tiek izskatīts Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā, un jau ir pieņemts pirmajā lasījumā Saeimā.

LRA no atbildīgā ministra prasa skaidrojumu par viņa pakļautībā esošās kapitālsabiedrības rīcību, nosakot par saimnieciski izdevīgāko dārgāko no iepirkumiem. Vēl 2016. gada beigās izsludinātajā iepirkumā ar sākotnējo paredzamo līgumcenu 1,48 milj. EUR par ”Jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes un ilgtermiņa glabātavas būvprojekta izstrāde un būvniecība radioaktīvo atkritumu glabātavā ”Radons””. No diviem pretendentiem par saimnieciski visizdevīgāko tika izvēlēts dārgākais ? SIA “Velve” piedāvājums par 6,78 milj. EUR.

Iepirkums gan tika atcelts, bet ne jau tādēļ, ka LVĢMC to būtu uzskatījis par nesamērīgi dārgu, bet gan tādēļ, ka piedāvājuma līgumcena ir lielāka par Eiropas Savienības noteiktajām līgumcenu robežvērtībām, kā rezultātā būtu nepieciešams izsludināt starptautisku konkursu. Jāatzīmē, ka atkārtoti izsludinātajā iepirkumā pieteicās tikai viens pretendents ? tā pati SIA “Velve”, šoreiz piedāvājot vēl augstāku cenu – 8,48 milj. EUR. Šis vienīgais un uzvarējušais piedāvājums par 7 miljoniem pārsniedz sākotnējo paredzamo līgumcenu.

Edvards Smiltēns, 12. Saeimas deputāts, LRA valdes loceklis: ”Par šādu līdzekļu izšķērdēšanu valsts iepirkumos atbildība jāuzņemas ministram Kasparam Gerhardam. Skatoties uz to, kā notiek ministriju iepirkumi Latvijā, ir sajūta, ka tās piemirst, ka līdzekļi, kas ir nodoti ministriju rīcībā un kas jāizlieto, lai panāktu pēc iespējas lielāku labumu visai sabiedrībai, nav viņu personīgie, bet gan Latvijas nodokļu maksātāju kopīgā nauda. Tikko atklājās skandāls ar Latvijas Valsts ceļu iepirkumu, kur uzvarējušā pretendenta piedāvājums par 4,5 milj. EUR pārsniedza paredzēto līgumcenu, taču LVĢMC cinismā un kopējo summu apmēros ir gājis vēl soli tālāk. Turklāt šajā iepirkumā, ņemot vērā mediju sniegto informāciju, pastāv arī iespējamais interešu konflikts starp būvniecības ekspertu un pretendentu. Abi ir viena holdinga uzņēmumi. Par šiem aptuveni 7 milj. EUR, kas pārsniedz paredzamo iepirkuma līgumcenu, Latvijā varētu: nodrošināt atraitņu pensiju izmaksu vesela gada garumā; palielināt zinātnes finansējumu, kas tagad ir tikai 9 milj. EUR; atjaunot 77 km grants ceļu un 22 km asfalta ceļu seguma. Lai turpmāk nepieļautu šādu iepirkumu iespējamību, LRA izstrādāja grozījumus Publisko iepirkumu likumā, kas paredz ? ja piedāvājums konkrētam publiskam būvdarbu, publiskam piegādes vai publiskam pakalpojuma līgumam pārsniedz 50 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas, pasūtītājs noraida piedāvājumu. Minētie grozījumi arī samazinātu krāpniecības shēmu īstenošanas iespējas.”

Jāpiebilst, ka otrajā LVĢMC iepirkumā “Salaspils kodolreaktora likvidācija” piedāvājumu iesnieguši 2 pretendenti – tā pati SIA “Velve” ar finanšu piedāvājumu 23,19 milj. EUR, kas piecas reizes pārsniedz paredzamo līgumcenu, un Personu apvienība “NUV RR-IGA” – 4,33 milj. EUR. Prognozētā līgumcena sākotnēji noteikta – 4, 57 milj. EUR. Šajā iepirkumā uzvarētājs vēl nav noteiks.