M.Šics: Valdības ziņojums Saeimai ir kā slikta studenta kursa darbs ar plaģiātisma pazīmēm, jo šajā dokumentā nav skaidra mērķa nav analīzes, nav secinājumu, nav atbilžu!