M.Šics: Arī Latvijā cilvēkiem ir tiesības uz mājokli

Parādās cerība, ka var tikt izbeigts gadiem ilgušais emocionālais un materiālais terors pret gandrīz 300 000 iedzīvotājiem, kuru dzīvokļi atrodas uz citiem īpašniekiem piederošas zemes, jo Saeimā šodien konceptuāli atbalstīja piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanas likumprojektu. 

Līdzšinējais netaisnīgais process aizsākās jau privatizācijas laikā un turpinās līdz mūsdienām, jo veiklu darboņu rokās nonāca lieli zemes īpašumi, uz kuriem atradās daudzdzīvokļu nami. Tas deva iespēju negodprātīgi izmantot situāciju un pieprasīt nesamērīgi augstu nomas maksu no namu iemītniekiem. 
Tā vietā, lai nodrošinātu katra iedzīvotāja tiesības uz mājokli, valsts ilgstoši šo situāciju bija ignorējusi un devusi “šeftmaņiem” brīvu vaļu. 
Simtiem pensionāru šobrīd ir jau zaudējuši savus dzīvokļus, un joprojām turpinās neskaitāmas tiesvedības par piespiedu izlikšanu un īpašuma atsavināšanu. Nav pieļaujams, ka tai iedzīvotāju daļai, kas balansē uz izdzīvošanas robežas, par zemes nomu nelielam divistabu dzīvoklītim jāmaksā 70 eiro mēnesī, kā tas ir konkrētos gadījumos, piemēram, Rīgā, Valdemāra ielas 143. namā. Un tas ir, neskaitot Nekustamā īpašuma nodokli un komunālos maksājumus.
 
 Nav brīnums, ka šādā situācijā cilvēki pašorganizējas, lai novērstu netaisnīgo likumdošanu un dibina biedrības, lai spētu sevi aizstāvēt tiesās. 

Mārtiņš Šics Latvijas Reģionu apvienības uzdevumā Saeimas sēdē deputātiem vēlreiz atgādināja:
“Gan Satversme, gan Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām paredz “katra indivīda tiesības uz mājokli”, un uzliek par pienākumu tieši valstij panākt paktā paredzēto tiesību īstenošanu “maksimālajos pieejamo resursu ietvaros”. Latvija to nedara.
Līdz ar to viss, kas apgrūtina un apdraud cilvēka tiesības uz mājokli, ir jānovērš, lai nesamērīgās izmaksas, kas saistītas ar dzīvesvietu, nebūtu par iemeslu cilvēku izlikšanai no mājām.
Nesamērīgais Nekustamā īpašuma nodoklis, milzīgie komunālie maksājumi, plānotā īrnieku izlikšanu uz ielas denacionalizētajos namos, spekulantu rūpīgi izplānotās zemes nomas afēras un banku represijas ir nepieļaujamas un ir jāizbeidz nekavējoties.
Vispareizāk būtu atņemt šīs ļaunprātīgi iegūtās tiesības uz zemes nomu personām, kuras iedzīvošanās nolūkā izspiež abnormālas, neadekvātas naudas summas, pakļaujot cilvēkus galējai nabadzībai un riskam tikt izliktiem no mājām. Tiesības uz zemi būtu tikai vēsturiskajiem mantiniekiem, un arī tad ierobežojot viņu alkatīgas intereses, lai tiktu ievērotas otras puses likumīgās tiesības uz dzīvesvietu.”
Neapšaubāmi, līdzšinējās dalītās īpašumtiesības apgrūtina un ierobežo īpašumu apsaimniekošanu. Tādēļ ar likumdošanas palīdzību ir nepieciešams rast risinājumu, kas beidzot sakārtotu absurdo “zemes nomas” situāciju, lai nepakļautu 300 000 cilvēkus represijām un draudiem tikt izliktiem no mājām tikai tādēļ, ka kāds ir saskatījis iespēju iedzīvoties, izmantojot esošās likumdošanas nepilnības.
Latvijas Reģionu apvienības deputāts Mārtiņš Šics deputātiem uzstājoties norādīja arī nepieciešamību nekavējoties pārskatīt līdzšinējo un pieprasīja MK pieņemt jaunu un taisnīgu nekustāmā īpašuma kadastrālās vērtēšanas metodiku, jo bez godīgas NĪN aprēķina sistēmas pieņemamais likums nestrādās iedzīvotāju interesēs, un turpinās dzīt viņus nabadzībā.