LRA valde un pašvaldību vadītāji aicina novērst novadu iedzīvotāju diskrimināciju pēc dzīves vietas un nepieļaut 90 000 Latvijas cilvēku atstāšanu bez pārstāvniecības.

Pašvaldībās vietējo kopienu iedzīvotāji dalās ar savu nodokļos samaksāto naudu, veidojot pašvaldības budžetu, lai kopīgi risinātu tām svarīgas problēmas un uzlabotu dzīves apstākļus. Apkaimes ceļi, apgaismojums, ūdensvads, bērnudārzs, palīdzība pensionāriem – šie un daudzi citi pašvaldību ikdienā risināmi jautājumi prasa detalizētu vietējo apstākļu pārzināšanu. Tādēļ iedzīvotāji par saviem pārstāvjiem pašvaldībā deleģē tieši tos, kuriem ir šādas zināšanas un kuriem vietējo kopienu labklājība ir prioritāte. Novados cilvēkiem ir tieša un nepastarpināta iespēja ietekmēt vietējās varas lēmumus. Nodokļu maksāšana paredz arī pārstāvniecības tiesības lemšanā par nodokļos samaksātās naudas sadalījumu.

VARAM ministra Jura Pūces piedāvātā novadu karte rupji pārkāpj šo principu. Daudzos gadījumos novadu pārstāvniecība tiek samazināta līdz iluzorai, bet vairākos gadījumos vēlētāju iespējas tikt pārstāvētiem būs līdzīgas nullei. Skaidrs, ka šādos gadījumos jauno novadu domēs šo apdzīvoto vietu problēmas un vajadzības nebūs prioritāšu sarakstā. Acīmredzami, ka šīm vietām būs nolemts perifēriju un nomaļu liktenis. LRA veiktā analīze, kas balstās uz datiem par vēlētāju skaitu novados 2019.gadā rāda, ka 27 novadu iedzīvotāji būs pārstāvēti tikai ar vienu deputātu, bet 6 novadi nebūs pārstāvēti vispār. Turklāt vienu deputātu, kā novada pārstāvi jaunajā pašvaldībā, iespējams ievēlēt tikai tad, ja pilnībā visi novada iedzīvotāji novada vēlētāji nobalso par vienu kandidātu. Piedāvātā novadu karte nozīmē, ka 90 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji tiks pilnībā izslēgti no jebkādas lēmumu pieņemšanas par savas apkaimes nākotni un savas nodokļos samaksātās naudas izlietojumu.

LRA valde uzskata, ka šāda situācija ir nepieņemama un aicina nepieļaut lielas Latvijas iedzīvotāju daļas diskrimināciju pēc dzīvesvietas un pārskatīt piedāvāto novadu karti kā obligātu nosakot kritēriju, kas paredz samērīgas pārstāvniecības tiesības visiem novada teritorijā dzīvojošiem.

Faili