LRA: Seju aizsegšana publiskās vietās ir jaaizliedz ar likumu!

Latvijas Reģionu Apvienība ir gandarīta par izstrādāto likumprojektu par Sejas aizsegšanas ierobežojuma likumu, kas beidzot radis sapratni – tātad beidzot ir ņemti vērā vismaz 3 Latvijai kā valstij vitāli svarīgi aspekti:
− cilvēka pamattiesību nodrošināšana valstī (drošība un dzīvība),
− kultūrvēsturiskās vides un identitātes saglabāšana,
− mācības no citu valstu pieredzes un Eiropas Cilvēktiesību prakses.

Ir pagājuši jau divi gadi, kopš Latvijas Reģionu Apvienības frakcijas deputāti 2015. gada septembrī iesniedza Saeimai likumprojektu, kas paredzēja, ka publiskās vietās ir aizliegts atrasties ar aizklātu seju. Tobrīd tas bija saistīts ar gaidāmo un plānoto bēgļu uzņemšanu no kara skartajām teritorijām, paredzot iespējamos riskus un apdraudējumus.

Latvijas Reģionu Apvienības izstrādātā likumprojekta nepieciešamību pamatojām ar mūsu iedzīvotāju pamattiesību likumisku nostiprināšanu: latviešu kultūrvides saglabāšanu; Latvijas iekšējās drošības nodrošināšanu un dzimumu līdztiesību. Mēs uzskatām, ka deputātu pienākums ir ne vien reaģēt uz jau notikušiem apdraudējumiem, bet arī paredzēt un tos novērst. Iedzīvotāji mums ir uzticējušies, tādēļ viņu drošība un pamattiesību nodrošināšana IR mūsu visu tiešais pienākums – aicinām to pildīt un atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Jāņem vērā, ka nepamatota sejas aizklāšana, ja tā nav ierobežota, var būt aizsegs dažādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanai. Personas atpazīšana, aizsedzot seju, var būt neatpazīstama ne ar liecinieku, ne ar tehnisko līdzekļu palīdzību. Tāpēc jārēķinās, ka dažādas aizbildināšanās ar citu kultūru vai reliģiju īpatnībām var tikt izmantotas prettiesiskos un pretvalstiskos nolūkos.

ECT lēmumi jau vairākkārt ( kopš 2014.gada) ir apliecinājuši, ka aizliegums nēsāt burkas publiskās vietās nav pretrunā ar musulmaņu sieviešu cilvēktiesībām, tai skaitā atbalstot Francijas ierobežojumus islāmticīgo galvassegu nēsāšanai. Piemēram, Francijas varasiestādes ir norādījušas, ka pieņemto likumu mērķi ir valsts sekulārisma tradīciju aizsardzība un sabiedriskās kārtības un drošības garantēšana.
Jāpiezīmē, ka Francijas paraugam seko arī citas valstis, t.sk. Beļģija un atsevišķi Šveices kantoni, utt.)