LRA piedāvā plānu saprātīgai Administratīvi teritoriālās reformas veikšanai

Latvijas reģionu apvienības (LRA) valde šā gada 15.aprīļa sēdē ir pieņēmusi lēmumu publiskot savu plānu administratīvi teritoriālajai reformai Latvijā.

LRA kā prioritāti izvirza spēcīgu un efektīvi darboties spējīgu apriņķu izveidošanu līdz 2021.gadam. Apriņķi būtu veidojami uz pašreizējo plānošanas reģionu bāzes, nododot tiem kopā ar finansējumu tās pašvaldību funkcijas, kuras objektīvi iespējams kvalitatīvi īstenot tikai lielākās teritorijās. Apriņķiem varētu nodot, piemēram, veselības aprūpi, būvvaldes, bāriņtiesas, sabiedriskā transporta organizēšanas un ceļu uzturēšanas funkcijas, kuru izpildei izšķiroši nozīmīga ir daudzu vietējo pašvaldību sadarbība. Apriņķu vadību varētu uzticēt Ministru kabineta ieceltam vadītājam sadarbībā ar apriņķī ietilpstošo pašvaldību vadītājiem.

Kad apriņķi būs uzsākuši darbu un vidējā termiņā izvērtēti reālie apriņķu darba rezultāti, būs iespējams atgriezties pie diskusijas par vietējās pašvaldības veicamajām funkcijām, to kvalitāti un iespējamo apvienošanu. Kā LRA ir norādījusi jau iepriekš, pašreiz piedāvātā reforma no vienas puses attālina varu no iedzīvotājiem, kamēr no otras puses arī jaunās teritorijas būs pārāk mazas apriņķiem nododamo funkciju kvalitatīvai izpildei.

Lai Administratīvi teritoriālā reforma nekļūtu par traģēdiju iedzīvotājiem un valsts attīstību bremzējošu faktoru, LRA vērsīsies pie visām valdību veidojošajām un Saeimā pārstāvētajām politiskajām organizācijām ar piedāvājumu tikties un izrunāt minēto priekšlikumu. Tāpat LRA jau ir uzsākusi parakstu vākšanu platformā “Manabalss.lv” ar mērķi panākt iedzīvotāju balsojumus par reformas īstenošanu (https://manabalss.lv/par-tautas-tiesibam-lemt-sava-novada-nakotni/show).

LRA aicina Ministru prezidentu A.K.Kariņa kungu uzņemties atbildību par profesionālas darba grupas izveidošanu, kurā tiktu pārstāvēti nozares speciālisti, valdības, LRA un sabiedrisko organizāciju pārstāvji ar pieredzi un zināšanām pašvaldību vadībā un reģionu attīstības jautājumos. Darba grupas uzdevums būtu izstrādāt kvalitatīvu un iedzīvotāju interesēm atbilstošu administratīvi teritoriālās reformas piedāvājumu.

Papildinformācija:

Dagnis Straubergs

LRA valdes priekšsēdētāja vietnieks

Tālr.:371 29 222 757

dagnis.straubergs@salacgriva.lv