LRA panāk vēsturisku balsojumu − nākamo Valsts prezidentu vēlēs atklāti

Latvijas Reģionu Apvienība (LRA) šodien panākusi vēsturisku balsojumu. Ar 85 balsīm PAR un tikai 3 PRET − Saeima trešajā un galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Latvijas Republikas Satversmē, kas nodrošina, ka pirmais Latvijas jaunās simtgades Valsts prezidents tiks ievēlēts atklāti.

Edvards Smiltēns, 12. Saeimas deputāts, LRA valdes loceklis: “Jau vairākus mēnešus LRA cīnījusies par atklātu Valsts prezidenta ievēlēšanu. Par spīti tam, ka vairākas Saeimas partijas bremzēja šo Satversmes grozījumu virzību komisijās, tas mums nav traucējis panākt rezultātu. Likumprojekts dažādos veidos tika bremzēts tik ilgi, ka izveidojām plānu un laika grafiku tam, lai šodien pieņemtais vēsturiski svarīgais balsojums būtu īstenojams. Mums tas ir izdevies! Līdz pat šim balsojumam mums mēģināja iestāstīt, ka nebūs konstitucionālā vairākuma mūsu piedāvājumam. Tomēr − LRA, rūpīgi izstrādājot likumprojektu, gūstot vajadzīgo politisko, sabiedrības un ekspertu atbalstu, ir izdevies, ka vēl 12. Saeimā tiek pieņemts šis būtiskais lēmums. Tā ir lieliska dāvana Latvijai simtgadē!”

Latvijas Reģionu Apvienības izstrādātais laika grafiks:

1. solis: 2018. gada 6. septembra Saeimas plenārsēdē atbalstīt likumprojektu “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē” Nr. 1251/LP12 pirmajā lasījumā, noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu piecas dienas un neiesniegt papildu priekšlikumus likumprojektā. ATBALSTĪTS.

2. solis: Līdz 2018. gada 12. septembrim sasaukt Saeimas Juridiskās komisijas sēdi un iekļaut darba kārtībā likumprojektu “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē” Nr. 1251/LP12, nodrošināt komisijas locekļu (deputātu) klātbūtni komisijas sēdē, atbalstīt minētos grozījumus un virzīt izskatīšanai otrajā lasījumā 2018. gada 20. septembra Saeimas plenārsēdē. ATBALSTĪTS.

3. solis: 2018. gada 20. septembra Saeimas plenārsēdē atbalstīt “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē” Nr. 1251/LP12 otrajā lasījumā, noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu piecas dienas un neiesniegt papildu priekšlikumus likumprojektā. ATBALSTĪTS.

4. solis: Līdz 2018. gada 26. septembrim sasaukt Saeimas Juridiskās komisijas sēdi un iekļaut darba kārtībā likumprojektu “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē” Nr. 1251/LP12, nodrošināt komisijas locekļu (deputātu) klātbūtni komisijas sēdē, atbalstīt minētos grozījumus un virzīt izskatīšanai trešajā lasījumā 2018. gada 4. oktobra Saeimas plenārsēdē. Līdz 25. septembrim iesniedzami priekšlikumi grozījumiem LR Satversmē. ATBALSTĪTS.

5. solis: 2018. gada 4. oktobra Saeimas plenārsēdē atbalstīt likumprojektu “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē” Nr. 1251/LP12 trešajā lasījumā! ATBALSTĪTS.

Foto: Saeima