LRA: OCTA likuma grozījumi rada aizdomas par apdrošinātāju interešu lobēšanu un nav atbalstāmi

Latvijas Reģionu apvienība (LRA) un Sabiedrība centriskai politikai (SCP) šodien Saeimā neatbalstīs Obligātās civiltiesiskās transporta līdzekļa apdrošināšanas (OCTA) likumam piedāvātos grozījumus, kuri uzliek par pienākumu uzņēmējiem un fiziskajām personām apdrošināt tehniku, kas tiek izmantota darbam slēgtās teritorijās, pagalmos, pļavās, tīrumos, mežos, piemēram, tas attiektos uz lauksaimniecības tehniku, piekabēm u.c. transportlīdzekļiem.

Finanšu ministrijas (FM) OCTA grozījumu patiesais nolūks ir apšaubāms un rada nopietnas aizdomas par to, ka likumprojekts ticis veidots apdrošinātāju interesēs. Likumprojekta anotācija neietver nekādu izvērtējumu par ietekmi uz apdrošināšanas cenām, lauksaimniekiem un meža nozari. Grozījumi nav pamatoti ar aprēķiniem un pamatojumu par to, cik liels ir ar šo tehniku saistītu nelaimes gadījumu skaits, kā tiks veikta apdrošināšanas kontrole, cik tas izmaksās utt. Savukārt Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā valdes priekšsēdētāja (LTAB) Jāņa Abāšina arguments, ka lauku darbos vai pārvietojoties pa piemājas pagalmu, iespējams nodarīt bojājumus trešās personas mantai, un tādēļ šī tehnika būtu jāapdrošina, tuvina jautājumu absurdam. Arī atsauce uz ES tiesu praksi nav arguments tam, lai ar likumu nodrošinātu papildu ieņēmumus apdrošināšanas kompānijām bez izvērtēšanas par to nepieciešamību un atbilstību sabiedrības vajadzībām.

“Ja vadāmies pēc šādas loģikas, mums būtu jāievieš OCTA velosipēdiem, skrejriteņiem un, ko liegties, arī zāles pļāvējiem. Valstij šādos jautājumos būtu jāiejaucas tikai tad, ja pastāv problēmas, taču šajā gadījumā tādas neredzu. Iepazīstoties ar grozījumiem, jāsecina, ka iztrūkst pats galvenais – to pamatojums. Nav vērtējuma, cik pamatoti ir aprēķini par zaudējumiem OCTA sektorā, par kuriem gadiem runā apdrošinātāji un kurus apšauba, piemēram, brokeru organizācijas. Ir pilnībā skaidrs, ka, gatavojot šos grozījumus, nav notikušas nekādas konsultācijas ar lauksaimniekiem un kokrūpniekiem, uz kuriem tie tieši attieksies. Izskatās, ka viņi netika informēti, jo likumprojekts paguva iziet pilnu saskaņošanas procedūru Ministru kabinetā, līdz sastapa pretestību no lauksaimnieku organizāciju puses tikai ienākot Saeimas dienaskārtībā. Jāsecina, ka OCTA likuma grozījumi grozījumi vairāk izskatās pēc klaja apdrošinātāju lobija,” uzsver Saeimas deputāts, SCP valdes priekšsēdētājs Edvards Smiltēns.

Šobrīd lauksaimnieki paši izvērtē riskus un, nepieciešamības gadījumā, tehniku apdrošina, piemēram, ja tā pārvietojas pa ceļu. Visa līzingā ņemtā tehnika arī tiek apdrošināta. Nav iezīmējušās lielas problēmas šajā jomā. Tālab nav skaidrs, kādēļ jāliek obligāti apdrošināt, piemēram, kūdras purvos vai mežos strādājoša tehnika, kuru uz darba vietu un no tās transportē uz platformas. “Vienīgais, ko dos šie grozījumi – peļņa apdrošinātājiem. Sabiedrībai no tā labuma nebūs. Tādēļ likumprojekts ir jānoraida!” skaidro Edvards Smiltēns.

LRA nav atbalstījusi un arī turpmāk neatbalstīs tādus likumu grozījumus un izmaiņas normatīvajos aktos, kas ir nepamatotas, turklāt nesamērīgi paaugstina iedzīvotāju izmaksas. LRA mērķis ir padarīt Latviju par tādu valsti, ar kuru iedzīvotāji lepojas, vēlas tajā dzīvot. Valsti, kurā valsts pārvaldes pienākums ir rūpēties par iedzīvotājiem un strādāt to labā.