LRA neatbalstīs “Stambulas konvencijas” ratifikāciju

Latvijas Reģionu apvienība (LRA) pieņēmusi lēmumu neatbalstīt “Stambulas konvencijas” ratifikāciju Latvijā. LRA viennozīmīgi iestājas pret jebkura veida vardarbību un atbalsta gan palīdzības sniegšanu vardarbībā cietušajiem, gan preventīvu pasākumu veikšanu tās novēršanai.

Rūpīgi izvērtējot gan pašu Stambulas konvenciju jeb pilnā nosaukumā – Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu – kā arī iepazīstoties ar juristu un Tieslietu Ministrijas sagatavotajiem atzinumiem, LRA secināja, ka Stambulas konvencijas ratificēšana Latvijā nav nepieciešama. 

Pirmkārt, Latvijas normatīvais regulējums lielā mērā ir saskaņots ar Stambulas konvencijas prasībām un jau šobrīd Latvijai ir saistoši starptautiskie un vietējie normatīvie akti, kas aizliedz jebkāda veida vardarbību pret sievietēm un bērniem, kā arī paredz aizsardzības pasākumus. Kopš 2011. gada ir veikta virkne grozījumu normatīvajos aktos, piemēram, ieviesta pagaidu aizsardzība pret vardarbību un valsts rehabilitācija no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām personām, turklāt 2017. gadā tika izdarīti vēl vairāki normatīvo aktu grozījumi. 

Otrkārt, atsevišķi nosacījumi Stambulas konvencijas pielikumos paredz izmaiņu veikšanu izglītības sistēmā, kas nav viennozīmīgi vērtējamas un var neatbilst Latvijas Republikas Satversmei. Tāpat arī ratificēšana nozīmē pakļaušanos vēl vienai īpaši izveidotai, starptautiskai kontrolējoši institūcijai, kuras prasību izpildei neizbēgami būs nepieciešama nodokļu maksātāju nauda.

Šāda veida starptautiskas apņemšanās, kuras var skart ikvienu Latvijas iedzīvotāju, ir rūpīgi jāizvērtē. Konvencijas parakstīšana nozīmēja apņemšanos ievērot, lai normatīvais regulējums atbilstu konvencijas principiem un nebūtu pretrunā ar to, savukārt Konvencijas ratifikācija nozīmēs arī valsts pienākumu pakļauties to uzraugošajai institūcijai GREVIO. Jau šobrīd Latvijas normatīvais regulējums nav pretrunā ar “Stambulas konvencijas” deklarētajiem pamatprincipiem un gadījumā, ja ir nepieciešama papildus aizsardzība pret vardarbību, to iepējams īstenot arī bez Konvencijas un GREVIO diktāta.

LRA uzskata, ka vairāk jāstrādā tieši ar vardarbības cēloņiem un to novēršanu, bet vispirms šie iemesli ir jānoskaidro, jo tie ir lokāli un katrā valstī tie var būt atšķirīgi, tāpat kā vardarbību veicinošie faktori – sociālekonomiskie, psiholoģiskie, katrā valstī var būt citi.   Valsts līmenī būtu nepieciešams veikt kvalitatīvu pētījumu par vardarbības cēloņiem un to analīzi. Tikai pēc tam, kad ir noskaidroti vardarbības galvenie cēloņi, tos iespējams visefektīvāk novērst un palīdzēt vardarbības upurim tādā veidā, lai viņš nākotnē vairs neiesaistītos vardarbīgās attiecībās. 
Lai arī “Stambulas konvencijas” ratifikācijas piekritēji publiski apgalvo, ka tās ieviešana palīdzēs novērst vardarbību sabiedrībā un tā nebūs attiecināma tikai uz sievieti un ģimenes locekļiem, pats konvencijas nosaukums to definē precīzi, izceļot un identificējot konkrētus Konvencijas subjektus. Tas savukārt nozīmē diskrimināciju attiecībā pret pārējiem sabiedrības locekļiem, kuri nav sievietes vai neatrodas ģimeniskās ikdienas attiecībās.  Jāatceras, ka vardarbība var nebūt vērsta tikai pret sievieti, un tā nenotiek tikai ģimenē.

12.Saeimas deputāte Inga Bite:
“Latvijā nav jāapkaro paražas un tradīcijas, kā to piedāvā Stambulas konvencijas 12.pants, bet jāveicina ekonomiskā izaugsme reģionos, lai pēc iespējas samazinātu bezdarbu un alkoholismu – problēmas, kas, iespējams, būtiski ietekmē vardarbības izplatību. Tāpat stingri jāsoda jebkura persona, kura rīkojusies vardarbīgi, neatkarīgi no tā, vai šī vardarbība ir bijusi vērsta pret vīrieti vai pret sievieti, vai tā ir notikusi ģimenē vai ārpus tās.”