LRA izsaka nožēlu par Katalonijā notikušajām sadursmēm referenduma laikā un nosoda vardarbības pielietošanu konflikta risināšanā

Latvijas Reģionu apvienība (LRA) izsaka nožēlu par Katalonijā notikušajām sadursmēm referenduma laikā un nosoda vardarbības pielietošanu konflikta risināšanā

LRA izsaka nožēlu par notikušo un cer, ka puses spēs turpmāk rast risinājumu pārrunu ceļā, izmantojot metodes, kas neveicinās konflikta tālāku eskalāciju.

LRA deputāts Juris Viļums: “Esam pret vardarbību, lai kurā valstī tā notiktu – Krievijā, Ukrainā vai Spānijā. Konfliktsituācijas ir jārisina sarunu un dialoga ceļā, nav pieļaujama iedzīvotāju vardarbīga ietekmēšana. Katalonijas reģiona iedzīvotājiem ir tiesības paust savu viedokli un referendums ir nevardarbīgs un demokrātisks veids, kā to darīt. Pat ja likumdošana to neparedz, fakts, ka šāds jautājums ir aktuāls un ļoti būtisks reģiona iedzīvotajiem, Spānijas politiķiem bija zināms jau pietiekami ilgu laiku, lai vismaz sāktu meklēt risinājumu.
Kā Latgales reģiona pārstāvis vēlos uzsvērt, ka šādai situācijai nav jāmeklē paralēles ar Latgali. Latgale vienmēr ir bijusi par vienotu, līdzvērtīgi attīstītu valsti. To apliecināja gan 1917. gada kongress, gan – vēl jo vairāk – 2017. gada pasaules latgaliešu saiets un tā noslēgumā apstiprinātā rezolūcija.”

LRA vienmēr atbalstījusi vienmērīgu reģionu attīstības politiku Latvijā un spēju solidarizēties kopēju mērķu labad. LRA ir par stipriem reģioniem vienotā Latvijā.