LRA: Izglītības ministrs internātskolas bērnus izliek uz ielas

Izglītības un zinātnes ministrija paziņo, ka ar 2018. gada 1. janvāri pārtrauc finansējumu internātskolām visā Latvijā. Tas nozīmē, ka divpadsmit internātskolas 11 pašvaldībās tiks atstātas bez finanšu līdzekļiem, jo Izglītības ministrs Kārlis Šadurskis uzskata, ka internātskolas ir jāuztur no pašvaldību budžeta.

“Latvijas Reģionu Apvienībai nav pārliecības, vai Izglītības ministram ir saprotams, kas notiks ar audzēkņiem, ja pašvaldībām šie līdzekļi neatradīsies, turklāt vēl mācību gada vidū? Zinot to, ka internātskolu audzēkņi bieži vien nāk no tā saucamajām “problemātiskajām ģimenēm”, jebkuram skolotājam ir skaidrs, ka šiem bērniem būs nopietnas problēmas ar iekļaušanos vispārizglītojošajās skolās – gan izglītības līmeņa ziņā, gan sabiedrisko aktivitāšu, gan, iespējams, – uzvedības ziņā. Rezultātā – daļa šo bērnu nonāks uz ielas ar visām no tā izrietošajām sekām. Kas tālāk notiks ar viņiem? Vai par to K.Šadurskis ir padomājis? Šķiet, ka nē. Galvenais, ka uz bērnu un mazturīgo iedzīvotāju rēķina ir panākts ietaupījums Izglītības ministrijas budžetā,” norāda Latvijas Reģionu Apvienības deputāts Varis Krūmiņš.

Latvijas Reģionu Apvienība uzskata, ka nedrīkst pārtraukt internātskolu finansēšanu no 2018. gada 1. janvāra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta, ja pirms tam nav panākta vienošanās ar konkrētajām pašvaldībām par izdevumu segšanu šo skolu uzturēšanai, īpaši ņemot vērā, ka tas notiek mācību gada vidū. Ja Izglītības un zinātnes ministrija nespēj vienoties ar pašvaldībām, internātskolas ir jāturpina finansēt no valsts budžeta. Internātskolu audzēkņi un skolotāji nav vainīgi, ka Izglītības un zinātnes ministrija nespēj ilgtermiņā plānot izglītības reformas Latvijā, kā arī neuzskata rūpes par bērniem kā prioritāti un savu galveno pienākumu.