LRA: ir jāveic izmaiņas likumdošanā un jāpastiprina kontrole atkritumu pārstrādē un uzglabāšanā, nepieciešama operatīvāka informācijas apmaiņa

20.septembrī Latvijas Reģionu Apvienības (turpmāk – LRA) Saeimas frakcijas deputāti un pašvaldību pārstāvji tikās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Kasparu Gerhardu, Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktori Dainu Kalēju, parlamentāro sekretāru Jāni Eglīti un valsts sekretāra vietnieci vides aizsardzības jautājumos Aldu Ozolu. Pašvaldības pārstāvēja Babītes novada domes priekšsēdētājs, partijas “Reģionu alianse” valdes priekšsēdētājs Andrejs Ence, Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Dainis Liepiņš (LRA) un Rūjienas novada domes priekšsēdētājs Guntis Gladkins (Vidzemes partija).

LRA pārstāvji noskaidroja vairākus konkrētajām pašvaldībām aktuālos jautājumus, kā arī izteica priekšlikumus situācijas uzlabošanai, piemēram, ierobežot vai pat liegt atkritumu ievešanu Latvijā, ja nav atbilstošu pārstrādes jaudu, marķēt kravas, lai varētu izsekot kustībai un padarīt drošāku bīstamo atkritumu uzglabāšanu.

Sarunas laikā K.Gerhards atzina, ka situācijā nozarē ir problemātiska, tādēļ ministrija gan pastiprina sadarbību ar policiju un vietējām pašvaldībām, gan izvērtē situāciju kopumā un izstrādā jaunus priekšlikumus, tai skaitā likuma grozījumus un jaunus Ministru kabineta noteikumus.
Valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola līdzšinējo riepu “apsaimniekošanas” novērtēja kā neefektīvu, un tika izteikts ierosinājums ņemt vērā Eiropas pieredzi un pastiprināt atbildību, t.sk. zemes īpašniekiem.

Ministrija situāciju skaidroja gan ar zemo atalgojumu, gan nepilnībām likumdošanā, norādot, ka vairāki tās ierosinātie likumprojekti, tai skaitā par taras depozīta ieviešanu, tikuši noraidīti Saeimā.

Puses vienojās, ka turpmāk ministrija informāciju par nepieciešamajām izmaiņām un priekšlikumiem LRA frakcijai sniegs savlaicīgāk, kā arī uzklausīs un ņems vērā LRA pārstāvēto pašvaldību viedokli un vajadzības.

LRA pieņēma lēmumu izveidot darba grupu, kas izvērtēs VARAM iesniegtos priekšlikumus grozījumiem likumos un izmaiņām MK noteikumos situācijas uzlabošanai.