LRA iesniedz likumprojektu par “oligarhu sarunu” audioierakstu publiskošanu

Latvijas Reģionu Apvienība (LRA) šodien iesniedza Saeimā sagatavoto likumprojektu par Kriminālprocesam Nr. 16870000911 pievienoto audioierakstu daļēju publiskošanu, lai sabiedrībai būtu pieejama tā sarunu daļa, kas attiecas uz kriminālprocesā iekļautajām “oligarhu sarunām”.

12.Saeimas LRA frakcijas deputāts Mārtiņš Šics:
“Parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbs ir rezultējies ar vairākiem ziņojumiem, tomēr sabiedrība nav guvusi atbildes uz būtiskiem jautājumiem un tas zināmā mērā ir saistīts arī ar pastāvošajiem ierobežojumiem likumdošanā. Sabiedrībai ir tiesības tikt informētai par nozīmīgām norisēm savā valstī, īpaši, ja tās saistītas ar augstu valsts amatpersonu rīcību, valsts nozagšanu vai valsts sagrābšanu. Informācijas pieejamība ir būtiska, ja skar visas sabiedrības intereses un iedzīvotāju samaksāto nodokļu izlietojumu. Atklātība un informācijas pieejamība nodrošinās iespēju katram pašam personiski pārliecināties par faktu patiesumu un izdarīt secinājumus, neiespaidojoties no dažādām “viltus” ziņām un selektīvas, tendenciozi sagatavotas informācijas.
“Oligarhu lieta” ir pievērsusi lielu sabiedrības uzmanību un publicitāti medijos.
Atklātībā ir nonākušas atsevišķas šā kriminālprocesa daļas, taču tas noticis ar mediju starpniecību, dodot pamatu spekulācijām par publiskotās informācijas pilnīgumu un patiesumu.
Publiskotie fragmenti sniedz ļoti satraucošu informāciju un vedina domāt par korporatīvām saitēm, koruptīvām pazīmēm, kā arī neētiskām un nelikumīgām darbībām valstiski svarīgu lēmumu pieņemšanas procesā. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas darba laikā iegūtā informācija un izdarītie secinājumi apliecina, ka aizdomas bijušas pamatotas un nav šaubu par atsevišķu amatpersonu ļaunprātīgu valsts resursu, varas un ietekmes izmantošanu savās un savu partiju interesēs. Ir notikušas manipulācijas ar sabiedrisko domu, izplatot nepatiesu un maldinošu informāciju, tādēļ jo būtiskāk ir noskaidrot patiesību.

Likums ir nepieciešams, lai izslēgtu spekulācijas un iespēju ļaunprātīgi izmantot informāciju savtīgās interesēs, neļaujot pārliecināties par tās patiesumu. Ikvienam sabiedrības loceklim ir tiesības būt informētam par to, kā savulaik augstas valsts amatpersonas ir pieņēmušas valstiski nozīmīgus lēmumus, kas radījuši tālejošu negatīvu ietekmi uz Latvijas politiku.
Likuma pieņemšana gan var aizskart atsevišķu kriminālprocesā iesaistīto personu tiesības uz privātumu, tomēr konkrētajā gadījumā šis iespējamais aizskārums ir attaisnojams ar sabiedrības labumu un sabiedrības tiesībām uz tai nozīmīgu informāciju.

Ir jāpublisko tā Kriminālprocesam Nr. 16870000911 pievienoto audio ierakstu esošā personu sarunu daļa, kas attiecas uz kriminālprocesā iekļautajām “oligarhu sarunām”, lai apstiprinātu to patiesumu un tajās iesaistīto personu identitāti.
Un tas ir tikai sākums – svarīgi, lai būtu arī juridiskas un politiskas sekas, kas veicinātu būtiskas izmaiņas kā politiskajā vidē, tā arī sabiedrībā”.

Latvijas Reģionu Apvienība ir centriska politiska organizācija, kas izveidota 2014. gada 25. februārī. LRA apvieno divus politiskos spēkus – „Reģionu Aliansi” un „Vidzemes partiju”. LRA šobrīd ir vairāk kā 800 biedru un tā ir otra Latvijā spēcīgākā pašvaldībās pārstāvētā partija ar 233 deputātiem.
Pagājušajā gadā ar partiju apvienību līgumu noslēdza tādas politiskās organizācijas kā 12.Saeimas deputātu Edvarda Smiltēna vadītā “Sabiedrība Centriskai Politikai”, Jura Viļuma “Latgolys Spāks” un Liepājas domes deputāta Jāņa Vilnīša vadītā “Liepājniekiem”. Tāpat LRA iestājušies arī neatkarīgie Saeimas deputāti Arvīds Platpers un Silvija Šimfa.