LRA ierosina atjaunot Policijas akadēmiju

Ar mērķi paaugstināt drošības līmeni un efektīvāk apkarot noziedzību valstī  Latvijas Reģionu apvienība (turpmāk LRA) izstrādājusi priekšlikumu atjaunot Policijas akadēmiju. Kopš Policijas akadēmijas likvidēšanas 2010.gadā būtiski ir pazeminājusies Valsts policijas darba efektivitāte un situācija drošības jomā ir pasliktinājusies. Saskaņā ar starptautiskajiem statistikas datiem, Latvija ir to Eiropas Savienības dalībvalstu vidū, kurās šobrīd ir lielākais policijas darbinieku skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju ( 429 policijas darbinieki). Diemžēl, atšķirībā  no kaimiņvalstīm – Lietuvas un  Igaunijas – noziedzības līmenis mūsu valstī nekrītas.

Kļūdas likuma normu piemērošanā, nepietiekami pamatoti un nelikumīgi lēmumi, nesamērīgs izmeklēšanas laiks, izbeigtas lietas noilguma pēc ir tikai daži piemēri no iekšlietu sistēmā novērotajiem trūkumiem, turklāt to skaitam ir tendence pieaugt. Zemai izmeklēšanas kvalitātei ir tālejošas sekas un veicina nedrošu vidi valstī, dodot iespēju izvairīties no soda vainīgām personām, turklāt tiek bezjēdzīgi izšķiesti valsts resursi. Tikai kvalitatīva un efektīva pirmstiesas izmeklēšana var nodrošināt noziedzīgu nodarījumu atklāšanu un vainīgo personu sodīšanu. Valsts pienākums ir aizsargāt iedzīvotājus un aizsargāt sabiedrības intereses no prettiesiskiem apdraudējumiem.

Valsts kontrole (VK) jau vairākkārt ziņojumos par izmeklēšanas iestādēm ir norādījusi, ka Valsts policijas darbinieki nespēj sekmīgi izmeklēt kriminālprocesus, arī Ģenerālprokuratūra ir atzinusi trūkumus. Citējot VK ziņojumu:

 “Kopš Latvijas Policijas akadēmijas likvidēšanas laikus nav veikti pietiekami pasākumi, lai nodrošinātu izmeklētāja darba specifikai atbilstošu augstākā līmeņa izmeklētāju sagatavošanu. Kopš Latvijas Policijas akadēmijas likvidēšanas netiek īstenotas izmeklēšanas darbam nepieciešamajās kompetencēs balstītas otrā līmeņa augstākās izglītības programmas”.

 “Policijas akadēmijas atjaunošana paaugstinātu izmeklēšanas kvalitāti, saīsinātu lietu izmeklēšanas termiņus un samazinātu to lietu skaitu, kas izbeigtas noilguma pēc vai nepilnīgi noformētu pierādījumu dēļ. Augsti kvalificētu izmeklēšanas darbinieku darbības rezultātā tiktu paaugstināts drošības līmenis valstī, efektīvāk apkarojot noziedzību, un tādējādi palīdzētu novērst kā iekšējos, tā ārējos apdraudējumus. Līdz ar to Policijas akadēmijas atjaunošanai būtu pozitīva ietekme arī uz tautsaimniecību, jo tiktu samazināti  valstij, uzņēmumiem  vai privātpersonām nodarītie zaudējumi.” uzsver Jānis Ruks, LRA deputāts, Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas un Nacionālās drošības komisijas loceklis. ” Ir svarīgi, lai Policijas akadēmija tiktu pakļauta Iekšlietu ministrijai, jo iekšlietu sistēmas teorētiskajām zināšanām un  uzkrātajai pieredzei jābūt koncentrētām vienuviet, lai nodrošinātu pārmantojamību, attīstību un kontroli. Valsts drošība nedrīkst pārvērsties par augstskolu „tirgus” objektu cīņā par papildu finansējuma “apgūšanu”, un runa nav tikai par iekšējās drošības jautājumiem, bet arī valsts aizsardzību.”

LRA iesniegusi priekšlikumu 2018.gada budžeta projektā piešķirt 70 000 euro iepirkuma konkursa organizēšanai un priekšizpētes procesa pabeigšanai ar mērķi atjaunot Policijas akadēmijas darbību, lai tā varētu uzsākt mācību procesu ar  2019.gada 1.septembri.