LRA Frakcijas viedoklis 12.04.

N.Kleinberga: Izmantojot šo iespēju, arī atbildēšu uz jautājumu, kas notiek Latvijas Reģionu apvienībā. Mēs konstruktīvi strādājam pie programmas izstrādes un 19.maijā aicinām jūs visus pasekot līdzi mūsu forumam, kurā jūs dzirdēsiet mūsu nākotnes plānus, programmatiskos uzstādījumus un mūsu saraksta līderus. Uzzināsiet, kuri startēs 13.Saeimas vēlēšanās.

Bet, par Saeimas šodienas sēdi runājot, pateikšu tikai divas lietas. Tas, ka ir pavasaris un arī priekšvēlēšanu laiks, kas šoreiz ļoti jūtams, – tā ir viena lieta. Un laikam tieši priekšvēlēšanu laika iespaidā bija ļoti grūti kolēģiem atturēties no tā, lai neatbalstītu vienu no priekšlikumiem, ko mēs, Latvijas Reģionu apvienības frakcija, iesniedzām likumprojektā “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”, kas konkrēti formulēts attiecībā uz iepirkumu: ja piedāvājums konkrētam publiskam būvdarbu, publiskam piegādes vai publiskam pakalpojuma līgumam pārsniedz 50 procentus no sākotnējās iepirkuma līgumcenas, pasūtītājs piedāvājumu noraida. Varbūt tas kaut mazliet uzlabos situāciju iepirkumu jomā, jo reizēm mēs redzam, cik nesamērīgi lieli ir iepirkuma rezultāti, un rodas jautājums, kāpēc ir tik neprecīzi finansiālie aprēķini, veicot iepirkuma sagatavošanas dokumentāciju. Jācer, ka tagad tomēr nezudīs nauda uz ceļiem, nezudīs nauda būvēs tik ļoti, lai mēs par to šausminātos un teiktu, ka Latvijā ir visdārgākās būves.

Otra lieta. Mēs šodien sēdes nobeigumā pieņēmām lēmuma projektu par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu, Eiropas līdzekļu, sadali nākamajam strukturēšanas fondu, finansēšanas fondu periodam, un, protams, arī Latvijas Reģionu apvienība to atbalstīja. Lai gan šis lēmums, mūsuprāt, ir diezgan deklaratīvs, tomēr mums nostāja ir jāpauž. Mēs esam to arī izdarījuši ar pozitīvu balsojumu. Taču svarīgi būtu šādus lēmumu projektus sākotnēji biežāk skatīt un vērtēt, kā mēs paši kā valsts pildām to, ko prasām no Eiropas, un vai mēs veicam arī nevienlīdzības mazināšanas pasākumus, vai mēs izpildām visu, lai būtu visas tās lietas, kuras gribam redzēt nākotnē, lai Eiropa finansētu… un vai Eiropas struktūrfondu līdzekļi ir vienlīdz pieejami visām novadu pašvaldībām – lielām, mazām, vidējām. Vai tas nav tomēr tikai mērķēts uz politiski… un, iespējams, nereti arī uz politiskā dalījuma principu… politiskās piederības, politiskā dalījuma principu, nevis ievērojot tieši vietējo pašvaldību intereses un vajadzības? Tāpēc sekosim līdzi. Viedoklis ir no Saeimas pausts, un ļoti ceram, ka, dalot nākamajam periodam struktūrfondu līdzekļus, Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu institūcijas ieklausīsies un arī ņems vērā Latvijas viedokli. Šādu lēmuma projektu pēdējā laikā ir ne mazums. Gribas cerēt, ka tas ir labs sākums lietām, kuras mums vajag ik pa laikam tomēr… ar Saeimas pozīciju stiprināšanu… atbalstīt un virzīt arī citos jautājumos…

Ceru, ka Saeimas nākamās sēdes būs interesantas, jo droši vien sāksies tā saucamie kalendāra nemieri saistībā ar atzīmējamām dienām. Tas būs interesants diskusiju jautājums.

Bet šodien ir Kosmonautikas diena, un tāpēc, nobeidzot savu runu, es aicinu: paskatīsimies vakarā debesīs, un droši vien kādu no lidaparātiem šajā skaistajā laikā varēsim ieraudzīt skaistajās zvaigžņotajās debesīs!