LRA atbalsta pašvaldības izdevumu ierobežošanu

Pēc plašām diskusijām Latvijas Reģionu Apvienības Saeimas frakcijas sēdē, kā arī mūsu pašvaldību pārstāvju aptaujas, LRA vienojās, ka atbalstīs grozījumus likumā “Par pašvaldībām”, kas paredz, ka pašvaldības savus informatīvos izdevumus var izdot ne biežāk kā vienu reizi mēnesī.

Ņemot vērā, ka daudziem reģionu iedzīvotājiem nav iespējas pasūtīt avīzes vai žurnālus, šādi bezmaksas pašvaldību izdevumi, ir vienīgais viņiem pieejamais informācijas avots par notikumiem pašvaldībā un tās pieņemtajiem lēmumiem. Tomēr, būtu svarīgi, lai šajās avizēs būtu ievērots princips, ka viedokli var paust visi pašvaldībā pārstāvētie politiskie spēki, tādā veidā piedāvājot iedzīvotājiem viedokļu un argumentu dažādību attiecībā uz būtiskiem jautājumiem. Tāpat, nosakot pašvaldību izdevumu iznākšanas periodiskumu, tiek panākts, ka tie nekonkurē ar reģionālajiem laikrakstiem, kas ir būtiski neatkarīgas preses konkurētspējai.