Latvijas Reģionu Apvienība pieprasa tautas nobalsošanu

Latvijas reģionu iedzīvotāju intereses pārstāvošā politiskā organizācija “Latvijas Reģionu Apvienība”(LRA) pieprasa pie varas esošajiem politiskajiem spēkiem nodrošināt tautas nobalsošanu par Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto administratīvi teritoriālās reformas (ATR) plānu.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 2.pantu Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Tas nozīmē, ka Latvijas tautai ir pēdējais vārds īpaši attiecībā uz to, cik lielās vai mazās, tālās vai tuvās teritorijās katrs cilvēks vēlas dzīvot. Tiesības lemt par savu dzīvi Latvijas reģionu cilvēkiem nedrīkst atņemt. To paredz arī Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5.pants.

Visās civilizētās valstīs to pārvalde tiek īstenota ar devīzi: “Vara tuvāk tautai!”, tādā veidā veicinot sabiedrības ieinteresētību savas pašvaldības un savas valsts pārvaldē, stiprinot demokrātiju, atklātību un piederību gan savai apdzīvotajai teritorijai, gan valstij. Katram cilvēkam ir neatņemamas tiesības izlemt, kādai kopienai viņš vēlas piederēt un kādā kopienā dzīvot. Turklāt, kopienu apvienojošās īpatnības ir emocionālas un sociālas, nevis matemātiskas vai ekonomiskos aprēķinos balstītas.

Diemžēl, VARAM ministra J.Pūces virzītie un esošās valdības atbalstītie priekšlikumi ATR sakarā pilnīgi noteikti panāks pretējo. Tie jau šobrīd ignorē Satversmi, Eiropas vietējo pašvaldību hartu un cilvēktiesības. Tie veicinās iedzīvotāju vienaldzību pret pašvaldībā un valstī notiekošo un sniegs papildus iemeslus emigrēt no Latvijas!

LRA aicina varas partijas apdomāties un izvērtēt katastrofālās sekas, ko var radīt sasteigta un neizvērtēta ATR plāna realizēšana, un nepieļaut to. LRA aicina visās pašvaldībās, kuras skar ATR, rīkot iedzīvotāju referendumus, lai noskaidrotu viņu viedokli.

LRA nav pret ATR realizēšanu, taču pirms lēmuma pieņemšanas prasa noteikt ATR mērķus un izvērtēt iespējamos riskus. Vienīgais ministra līdz šim nosauktais mērķis – ekonomiski patstāvīgākas pašvaldības – ir nekonkrēts, nepierādāms un nekādā veidā neizmērāms. Lai risinātu reģionālus jautājumus uzskatām, ka uz esošo plānošanas reģionu bāzes ir nepieciešams izveidot otrā līmeņa vēlētas pašvaldības, kuras primāri nodarbotos ar izglītības, veselības aprūpes, ceļu infrastruktūras un sabiedrisko pārvadājumu organizēšanu lielākās teritorijās tā, kā tas jau šobrīd notiek absolūtā vairākumā Eiropas Savienības valstu.

Papildinformācija:

Dagnis Straubergs

LRA valdes priekšsēdētāja vietnieks

Tālr.:371 29 222 757

dagnis.straubergs@salacgriva.lv

Latvijas Reģionu Apvienība pieprasa tautas nobalsošanu

Latvijas reģionu iedzīvotāju intereses pārstāvošā politiskā organizācija “Latvijas Reģionu Apvienība”(LRA) pieprasa pie varas esošajiem politiskajiem spēkiem nodrošināt tautas nobalsošanu par Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto administratīvi teritoriālās reformas (ATR) plānu.

Posted by LRA Salacgrīva – Ainaži – Liepupe on Ceturtdiena, 2019. gada 4. aprīlis