Jelgavas mēra amata kandidāts būs G. Kurlovičs

Politiskā spēka “Latvijas Reģionu apvienība” Jelgavas nodaļa ir nominējusi savu Jelgavas mēra amata kandidātu nākamajās pašvaldību vēlēšanās – pašreizējo Dobeles novada izpilddirektora vietnieku, bijušo ilggadējo Jelgavas pilsētas izpilddirektoru Gunāru Kurloviču. Kā Latvijas Reģionu apvienības Jelgavas saraksta līderi pašvaldību vēlēšanām tiek pieteikti arī pašreizējie Jelgavas domes deputāti Saulvedis Šalājevs un Jānis Bacāns, kā arī uzņēmējs Atis Jaunzems un ārsts Mareks Lielais. Politiskais spēks kā savas prioritātes darbam nākamajā Jelgavas pilsētas domes sasaukumā min ekonomikas izaugsmes veicināšanu pilsētā, pilsētas dzīvesvides uzlabošanu un atbalstu jaunajam ģimenēm.

“Latvijas Reģionu apvienībā ietilpstošā Reģionu alianse Jelgavas domē līdz šim ir strādājusi opozīcijā, bet nākamajām pašvaldību vēlēšanām mēs veidojam komandu ar ambiciozu mērķi – sastādīt nopietnu konkurenci līdzšinējai valdošajai varai Jelgavā ar pārdomātu un Jelgavas iedzīvotājiem saistošu piedāvājumu un programmu. Mēs vēlamies attīstīt Jelgavu kā spēcīgu reģionālo centru, koncentrējot atbalstu vietējās uzņēmējdarbības attīstībai, izglītībai, kā arī iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanai un jaunajām ģimenēm,” uzsver LRA Jelgavas mēra amata kandidāts Gunārs Kurlovičs.

Latvijas Reģionu apvienība uzskata, ka Jelgavas iedzīvotāju labklājības pamats ir pilsētas ekonomiskā izaugsme – vienai no pašvaldības darba prioritātēm ir jābūt atbalsta palielināšanai vietējās uzņēmējdarbības attīstībai, izmantojot visus pašvaldībai pieejamos instrumentus, tai skaitā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus. Reālā situācija pilsētā liecina, ka lielie projekti, piemēram, AMO Plant un Vagonu rūpnīca, Jelgavā sevi nav attaisnojuši un ārējo investīciju piesaistei jābūt pārdomātai un atbilstošai vietējās ekonomikas prioritātēm. Tikpat nepārliecinoša ir izskanējusī loģistikas parka ideja bijušās lidostas teritorijā.

Nākamais uzdevums ir iedzīvotāju dzīves vides uzlabošana – prioritātei jābūt dzīvojamo māju kvartālu iekšpagalmu, ceļu, piebrauktuvju un autonovietņu sakārtošanai, kā arī individuālās apbūves rajonu ielu stāvokļa uzlabošanai un labiekārtošanai.

Latvijas Reģionu apvienība iestājas arī par vispusīga atbalsta programmas izstrādi un ieviešanu jaunajām ģimenēm, tostarp pašvaldības palīdzību mājokļa jautājumu risināšanā, vietu nodrošināšanā pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus ģimenēm ar bērniem, atkarībā no bērnu skaita.

Jelgavas mēra amata kandidāts Gunārs Kurlovičs ir profesionālis ar ilggadēju pieredzi pašvaldību darbā. Kopš 2001. gada 8 gadus viņš bijis Jelgavas pašvaldības izpilddirektors, tad izpilddirektora vietnieks Dobeles novada pašvaldībā. Sabiedriski aktīvs, darbojas Jelgavas Latviešu biedrības valdē, vairāku Latvijas vēstures un ekonomikas pamatu mācību grāmatu autors, viens no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas dibinātājiem. Pasniedz publiskā sektora menedžmenta teoriju un projektu vadību pieaugušo izglītības programmās.