J.Uzulēns: LRA prioritāte ir saprātīga lauksaimniecības tālāka attīstība!

J.Uzulēns: LRA prioritāte ir saprātīga lauksaimniecības tālāka attīstība, īpašs atbalsts bioloģiskai lauksaimniecībai, veselīgas pārtikas ražošanai, mazām un vidējām saimniecībām!