Ivars Brīvers pievienojas LRA Saeimas frakcijai

Ivars Brīvers, ekonomikas zinātņu doktors, profesors, LZP eksperts ekonomikā:
“No 20. aprīļa esmu uzsācis pildīt Saeimas deputāta amata pienākumus kolēģes Ingas Bites vietā, kurai novēlu Dieva svētību un aizsardzību, pildot Svēto sievietes uzdevumu – Mātes misiju.

Saeimā viena no manām prioritātēm ir kristīgo vērtību aizstāvēšana Latvijas šodienas un nākotnes veidošanā.
Es jūtos piederīgs LRA frakcijas komandai, jo otra, līdzvērtīgi svarīga mana prioritāte ir nepieļaut tālāku reģionālās nevienlīdzības pieaugumu Latvijā. Iedzīvotāju koncentrācija lielajās pilsētās un lauku vides iztukšošanās ir vistiešākais drauds latviešu tautas pastāvēšanai. Tāpēc valsts politikai ir jābūt tādai, kas Latvijas laukiem un mazajām pilsētām radītu priekšrocības, īstenojot to gan ar fiskālās (un, iespējams, pat monetārās) politikas līdzekļiem, gan ar infrastruktūru un citādi.

Īpaši svarīgs man liekas atbalsts Latgalei kā neatņemamai Latvijas sastāvdaļai un tās atslēgai. Šajā ziņā man Saeimas frakcijā ir tuvs domubiedrs – Latgales patriots Juris Viļums.
Pati svarīgākā mana prioritāte – stiprināt Latvijas suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Turklāt esmu apņēmies to godprātīgi un pēc labākās apziņas darīt ne tikai vārdos, bet arī darbos.”